Intro bg 4

tClick Vision

tClick Vision is een besturingspakket dat speciaal is ontworpen voor de aansturing van processen in de betonindustrie. Het pakket werd geïntroduceerd door Jonker Elektrotechnische Bedrijfsautomatisering BV. Met tClick Vision droeg Jonker bij aan de verdere optimalisering van de aansturing en bewaking van het productieproces in betoncentrales, van menger tot en met de distributie door truckmixers. Per 2017 is Jonker onderdeel van Hellebrekers.

Wat kan Hellebrekers betekenen voor uw organisatie?

Jurrian Vlijm

Divisie Manager

T. 06 24 79 95 53

Please contact us

tClick Vision is uitermate geschikt voor processen waarin wegen, doseren en mengen een belangrijke rol spelen. Zowel betonmortelcentrales als betonwarenfabrieken behoren daarom tot de primaire doelgroepen. tClick Vision is een ijkwaardige oplossing; de hardware die we hebben geselecteerd in combinatie met onze software hebben we laten certificeren door het Nederlands Meetinstituut. De soft- en hardwarecomponenten van tClick Vision ontwerpen, realiseren, implementeren en onderhouden we voor de klant. tClick Vision werkt onder een Linux besturingssysteem, wat betekent dat het een bijzonder stabiele en veilige basis heeft. Daarnaast is tClick Vision zeer flexibel en schaalbaar, waardoor het eenvoudig aan te passen is aan de specifieke wensen van de klant.

tClick Vision vormt het hart van de besturing in centrales of fabrieken; het pakket biedt totale automatiseringsoplossingen met onder meer de visualisatie, registratie en aansturing van het industriële proces. Het tClick Vision besturingspakket is dus opgebouwd uit MES-, SCADA- en PLC-elementen.

Binnen tClick Vision zorgen de onderdelen in Java voor de MES-toepassing. Deze onderdelen leggen voor de aansturing van de productie bijvoorbeeld een connectie met vooraf bepaalde parameters, recepturen, orderinvoer, rapportages, etc. En terwijl de SCADA-toepassing zich uitsluitend richt op de visualisatie van het productieproces, focust de PLC-toepassing zich op de aansturing van de onderliggende hardware.

T Click mixer

Het is mogelijk om vanuit tClick Vision een koppeling te maken met tClick ADM. tClick ADM is onze administratieve software voor de betonindustrie. Deze software sluit naadloos aan op tClick Vision. Bij een koppeling tussen tClick Vision en tClick ADM wordt informatie over processen uit de kantooromgeving geïntegreerd met informatie over productieprocessen. Elders op deze website wordt tClick ADM als ERP-software verder toegelicht.

tClick Vision bevat een aantal typische onderdelen:tClick Vision Procesvisualisatie

De SCADA toepassing van tClick Vision staat bekend om haar gebruiksvriendelijkheid: voor veel installaties zijn één visualisatiescherm en één bedieningsscherm genoeg. Bij de inrichting van het beeldscherm voor de procesvisualisatie heeft Hellebrekers goed gekeken naar de behoeften van de operator die er mee moet werken. We hebben gekozen voor een rustig processchema. Alleen bij actieve installatieonderdelen – die bijvoorbeeld zijn ingezet bij afwegen of mengen – wordt op het scherm dynamische informatie weergegeven. Operators zijn zeer te spreken over deze strakke, duidelijke weergave van het proces. Ze kunnen zich hierdoor goed blijven concentreren op het proces, maken minder fouten en raken minder snel vermoeid.

De prestaties van het productieproces zijn met tClick Vision direct op het hoofdscherm of met één muisklik beschikbaar. Het is ook mogelijk om op afstand de procesvisualisatie middels touchscreens in te zien, en eventueel het proces bij te sturen. Zo kunnen klanten het verbruik van grondstoffen, de geproduceerde hoeveelheden of de afwijkingen per batch monitoren, maar kunnen ze eveneens receptaanpassingen of vochtcorrecties doorgeven. Dit kan snel en over het hele productieterrein worden uitgevoerd. Ook hiermee draagt tClick Vision dus bij aan een efficiënte aansturing van productieprocessen in de betonindustrie.

Tclick1


tClick Vision Bedieningsscherm

Met tClick Vision krijgen betonmortelcentrales en betonwarenfabrieken inzicht in en controle over fundamentele procesdata. Dit gebeurt met behulp van het bedieningsscherm. Aan de hand van de functies van het bedieningsscherm kan een connectie worden gelegd tussen de kantoor- en productieomgeving.

  • Beheer van recepten;
  • Opstarten van orders;
  • Voorraadbeheer;
  • Productieregistratie;
  • Aantal draaiuren van motoren;
  • Aantal schakelingen van relais;
  • Energiemonitoring;
  • Alarm- en storingsregistratie.Productieregistratie houdt in dat wordt aangegeven wanneer welk mengsel met welk recept geproduceerd is. Deze informatie dient ter ondersteuning van het kwaliteitssysteem.

Op basis van het bijhouden van de draaiuren van motoren en de schakelingen van relais kan een onderhoudsschema worden opgesteld voor vervanging van onderdelen. Dit stelt de klant in staat om preventief onderhoud uit te voeren.

Energiemonitoring is essentieel voor het verduurzamen van het productieproces. Voordat het energieverbruik teruggebracht kan worden, moet eerst inzichtelijk worden gemaakt waar en wanneer energie verbruikt wordt.

Door het continu bewaken van procesdata krijgen operators real-time inzicht in de oorzaak en locatie van alarmen of storingen. Daarmee wordt de looptijdbewaking positief ondersteund.tClick Realtime CO2 monitor

De Realtime CO2 monitor is een standaard module voor de tClick Vision besturing van Jonker. Tevens is de monitor leverbaar als losse module. We willen met de Realtime CO2 monitor een bijdrage leveren aan het reduceren van de CO2 uitstoot in betonmortelcentrales en betonwarenfabrieken. De monitor berekent per recept direct het CO2 emissiegetal per m3. Dit getal komt tot stand op basis van de werkelijk afgewogen hoeveelheid grondstoffen. Inzicht in de CO2 uitstoot stelt klanten in staat om de productieprocessen efficiënter aan te sturen en direct CO2 te besparen.

Onderdeel van de Realtime CO2 monitor is dat het elektriciteitsverbruik per charge gemeten en geregistreerd wordt. Met deze gedetailleerde informatie kunnen klanten programma’s voor elektriciteitsbesparing opstarten en direct kosten besparen.