Intro bg 4

Inwerkingtreding Omgevingswet opnieuw uitgesteld

Afbeelding Omgevingswet

De zwembadbranche is al jaren bezig met de implementatie van de Omgevingswet. Eind 2019 meldde de overheid nog dat ze vooralsnog vast zou houden aan 1-1-2021 voor de inwerkingtreding van de grootste wetswijziging sinds 1948. Op 1 april heeft Minister Van Veldhoven de kamer middels een brief echter geïnformeerd dat die datum niet haalbaar is. Enerzijds komt dit doordat het werk voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) niet op tijd klaar kan zijn. Anderzijds is dit het gevolg van de Coronacrisis, waar heel Nederland momenteel haar handen vol aan heeft.

Dat het DSO vertraging had opgelopen was al eerder gemeld. Er moeten nog stappen worden genomen in de ICT-voorbereidingen die nodig zijn voor invoering van de Omgevingswet. Maar nu zijn verschillende overheden (landelijk, provinciaal en gemeentelijk), bedrijven en instellingen druk met de bestrijding van Corona. De logische verwachting is dat dit effect zal hebben op de voortgang van de implementatie van de Omgevingswet.

De minister kon dus niet anders dan de invoerdatum opschorten. Dit betekent niet dat de Omgevingswet van de baan is; er is alleen geconcludeerd dat 1-1-2021 niet haalbaar is. “Het gaat niet over de vraag of het stelsel in werking treedt, maar wanneer,” benadrukte de minister. De invoering van de nieuwe wet is een enorme operatie voor gemeenten, provincies en waterschappen. Van Veldhoven wil de overheden “een duidelijk signaal” geven door hen nu eerst de ruimte te geven om zich te richten op de bestrijding van het coronavrius. De komende maanden zal de minister bekijken welke datum wel haalbaar is.

Voor zwembaden houdt dit in dat ook de inwerkingtreding van de nieuwe regels via het Besluit Activiteiten Leefomgeving middels het hoofdstuk “Zwemmen of baden in badwaterbassins” uitgesteld wordt. Hierdoor krijgen zwembaden extra tijd om aan de gestelde regels te voldoen. Die extra tijd hebben zwembaden hard nodig omdat er veel moet gebeuren voordat zwembaden over kunnen stappen naar de nieuwe regelgeving. De belangrijkste wijziging voor zwembaden is dat ze een risicoanalyse en beheersplan moeten gaan opstellen voor hygiëne en veiligheid.

Het opstellen van de risicoanalyse met bijbehorend beheersplan betekent voor de meeste zwembaden een heel andere manier van werken dan ze nu gewend zijn. Om zwembaden hierin te begeleiden heeft Hellebrekers samen met Luc Vosters de cursus Omgevingswet en Zwembaden ontwikkeld. Deze cursus is via Berghauser Pont Academy te volgen.

De cursus Omgevingswet en Zwembaden wordt sinds een jaar gegeven en wordt door de deelnemers zeer positief beoordeeld. Hoewel de vraag naar de cursus blijft stijgen, worden we momenteel beperkt in het klassikaal onderwijs door de maatregelen tegen Corona. Er is daarom besloten om te starten met een virtuele versie van de cursus. De cursus kan dan online gevolgd worden. De komende weken zal deze digitale onderwijsvorm nader uitgewerkt worden en zullen er ook cursusdata worden ingepland. Zodra hier meer over bekend is, zullen wij de zwembadbranche hierover informeren.

Dr.ir. Maarten Keuten