A

Honderden koeien zorgen er in het Zweedse plaatsje Hagelsrums voor dat de auto’s van brandstof worden voorzien. De koeien zelf hoeven er alleen hun dagelijkse behoefte voor te doen. De rest doet de biogasopwaardingsinstallatie van DMT. Hellebrekers heeft de automatisering voor de volledige installatie uitgevoerd.

Hoe er van mest brandstof kan worden gemaakt? Mest wordt in een grote anaerobe vergister omgezet in biogas. Het biogas wordt door een blower naar de biogas-opwaarderingsinstallatie gebracht. In de installatie wordt het biogas door een compressor op druk gebracht. Na de compressor gaat het op druk gebrachte biogas door de membranen. Deze membranen hebben de eigenschap Co2 en CH4 (methaan) te scheiden. Het biogas wordt in de installatie opgewaardeerd tot groen gas. Groen gas is een duurzame energiebron waar auto’s en vrachtwagens op kunnen rijden.

En waarom collega Alwin Kappert er als een kanarie bijloopt? Gewone kleding kan vonkjes veroorzaken. Het dragen van antistatische kleding in de buurt van gas zorgt ervoor dat er geen vonken ontstaan door elektrostatische lading. Koolstof geïntegreerd garen in deze kleding zorgt voor het afvoeren van de statische elektriciteit.

Hellebrekers werkt al ruim 15 jaar samen met DMT Environmental Technology. DMT is specialist en marktleider in het upgraden van biogas met behulp van membraantechnologie. DMT besteedt het elektrische gedeelte, de software, het bekabelen en inbedrijfstellen van de software uit aan Hellebrekers.
Het hele chemische proces dat zich afspeelt in de installatie vertaalt Hellebrekers naar software.

C