Intro bg 5

Ben & Jerry's

Benandjerrys

Opdrachtomschrijving

Hellebrekers Industriële Automatisering kreeg de opdracht om voor Ben & Jerry’s het productieproces van ijs volledig te automatiseren. Ben & Jerry’s is onderdeel van Unilever en streeft naar een smart factory. De opdracht was een nieuw informatiesysteem te ontwikkelen voor het monitoren en aansturen van de productieprocessen. De fabriek zoals die was, had allemaal losse productielijnen. De operator ontving orders via formulieren en moest veel informatie handmatig verwerken.

De initiële opdracht was om een informatiesysteem te ontwikkelen met als doel om administratietaken door software over te laten nemen, foutmarges te minimaliseren en dat de operator zich meer bezig kon houden met de productie zelf.

Procesbeschrijving

MES

Hellebrekers is gestart met de digitalisering van de productielijnen door middel van MES (Manufacturing Execution System). De implementatie van extra sensoren, koppelingen met machinebesturingen en meters en de opslag van gegevens in een centrale database en serveromgeving leidden tot twee stromen informatie. De eerste ging om een stroom data naar de productie, zoals: productie-informatie vanuit orders en data voor de lotcodeprinter die de houdbaarheidsdatum onder de potjes automatisch instelt. Bij de tweede informatiestroom haalt het systeem data op van de productievloer, zoals geproduceerde aantallen, gemiddelde gewichten van de check-weegpunten, de kwaliteitsafkeur, machine-activiteit en orderstatus.

OEE

Een volgende optimalisatiestap betrof een nieuw, geoptimaliseerd OEE-systeem. OEE wordt gezien als een hulpmiddel bij het verbeteren van de productiviteit van machines en productielijnen. Het systeem dat we bij Ben & Jerry’s implementeerden gaat verder dan een standaard OEE -applicatie waar snelheden worden gemeten en aantallen geteld. Het gaat hier niet alleen over efficiency, maar ook over een Line Performance Indicator (LPI), waarbij een link wordt gelegd met onder andere storingsmeldingen. Op het moment dat een stilstand wordt gedetecteerd door het systeem krijgt de operator een verliesregel in beeld die hij moet valideren of verantwoorden. Omdat we alle storingen uit de machines registreren, kan het systeem een indicatie geven van wat er aan de hand is. De oorzaak wordt sneller blootgelegd omdat de meetgegevens snel en accuraat zijn weergegeven.

VISION

Belangrijk is dat het juiste product in de juiste verpakking komt. Omdat Ben en Jerry’s in veel landen verkocht wordt, zijn er ook meerdere verpakkingen voor hetzelfde ijs met andere taalopdruk.
De consument verwacht dat de tekst op de verpakking in zijn/haar taal leesbaar is. Ben en Jerry’s wilde gaan controleren of de inhoud, verpakking en order met elkaar matchen. Hellebrekers heeft samen met een vooraanstaande leverancier van vision apparatuur een oplossing geïnstalleerd waarbij de camera de code van de verpakking leest en ons MES systeem controleert of de code klopt. Foute foto’s worden opgeslagen voor nadere analyse.

Resultaat

Inmiddels is Ben & Jerry’s een van de meest geautomatiseerde ijsfabrieken van de multinational. Voor de hele fabriek hebben wij alle productieprocessen en -stappen inzichtelijk weten te krijgen in één betrouwbaar en gebruiksvriendelijk digitaal systeem. Hiervoor realiseerden wij in totaal 15.000 meetpunten over meer dan 100 gekoppelde machines. Deze meetpunten worden opgeslagen in de database om later in grafieken weergegeven te worden. In één oogopslag kun je zien met welke OEE (Overall Equipment Effectiveness) de lijn draait, hoe effectief het proces verloopt, de hoeveelheid aan productie en verlies, de machine-instellingen, welke storingen of stops er hebben plaatsgevonden, enzovoort. Met dit systeem kan Ben & Jerry’s op langere termijn de grote pijnpunten blootleggen en het productieproces stap voor stap verder optimaliseren.


Benjerry2