Intro bg 5

DMT | Environmental Technology

Dmt1

Aanleiding

Hellebrekers werkt al jarenlang samen met DMT Environmental Technology. DMT is specialist en marktleider in het upgraden van biogas met behulp van membraantechnologie. De expertise van DMT ligt op het gebied van biogasopwaardering en het comprimeren en vloeibaar maken van biomethaan. De DMT installaties vind je wereldwijd verspreidt over verschillende landen in diverse markten. De innovatieve technologieën voor ontzwaveling, biogas opwaarderen en terugwinning van hulpbronnen zijn uniek. De eindgebruikers kunnen met deze technologie op een winstgevende manier een bijdrage leveren aan het milieu. Duurzame energie uit residuen op de boerderij kan namelijk een waardevolle inkomstenbron zijn voor boeren.

Opdracht

Hellebrekers Industriële Automatisering realiseert in opdracht van DMT de technieken binnen de biogasopwaardeerinstallaties. Met name voor opdrachtgevers in de agrarische sector. Duurzame energie uit residuen op de boerderij kan namelijk een waardevolle inkomstenbron zijn voor boeren.

Oplossing

Het proces voor Hellebrekers bestaat uit 5 stappen waarin de verschillende disciplines samenkomen: van engineering tot hardware en software ontwikkeling. Vanuit een procesomschrijving starten wij met het engineren van de technische installatie. We ontwerpen in deze fase ook de schakelkasten. Vervolgens bouwen we de schakelkasten. In stap 3 wordt de software ontwikkeld door onze software engineers.

Na het afronden worden stap 1 tot en met 3, samen met DMT, gesimuleerd getest. Wanneer de testfase is afgerond, starten wij in de vierde stap met het bekabelen op locatie bij de mechanische bouwer. Hier komen alle elementen samen: compressors, kleppen, verlichting, elektra en schakelkasten. Hellebrekers zorgt in deze fase voor alle aansluitingen. Het gehele systeem wordt opgebouwd in containers die vervolgens op transport gaan naar de eindlocatie. De laatste stap in het proces is het opbouwen en testen van de complete besturingsinstallatie op locatie bij de eindklant.

Resultaat

Het hele biogasopwaardeersysteem is robuust en stabiel en wordt ontworpen volgens het plug & play-principe. Dit betekent dat het systeem gestart kan worden met een simpele druk op de startknop. De biogasopwaardeerinstallatie zet biologische afvalproducten om in biogas. Deze gassen worden weer opgewaardeerd naar biomethaan (groen gas voor huishoudens) of vloeibaar gemaakt (voor gebruik als motorbrandstof). Dit gehele proces resulteert uiteindelijk in duurzame energie oftewel: brandstof van de toekomst! Hellebrekers is trots onderdeel te zijn van deze revolutie in de energietransitie!

Dmt2