Intro bg 4

Augmented Reality & Machine Learning

De komende jaren zullen twee technologieën een belangrijke rol spelen in de digitale transformatie van de maak- en procesindustrieën: Augmented Reality (AR) en Machine Learning (ML). Verschillende onderzoeken melden dat deze technologieën in snel tempo zullen ontwikkelen en dat ze op steeds grotere schaal zullen worden ingezet. Bij AR gaat de gebruiker via een beeldscherm of bril de interactie aan met de realiteit in de productieomgeving; daarbij wordt het waargenomen beeld van de realiteit aangevuld met digitale informatie. Bij ML krijgen productiemachines toegang tot data zodat ze zelf dingen kunnen leren, verbanden kunnen leggen en acties kunnen aansturen die voorheen alleen aan mensen waren voorbehouden. AR en ML hebben dus verschillende functionaliteiten die op de productievloer kunnen worden toegepast. Tegelijkertijd is het goed mogelijk dat in de toekomst de AR-functionaliteiten verder worden verrijkt met ML-functionaliteiten, bijvoorbeeld door het personaliseren van de AR-ervaring.

Hellebrekers houdt de technologische ontwikkelingen op het gebied van Industry 4.0 nauwlettend in de gaten. We willen baanbrekend zijn in de industriële automatisering, wat betekent dat we continue zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de procesautomatisering verder te optimaliseren. Op die manier dragen we bij aan de groei van een hightech maakindustrie in Nederland. Hellebrekers heeft een intern innovatieprogramma geïntroduceerd, waarin we focussen op vernieuwende inzichten en toepassingen van de meest actuele technologieën. Op dit moment werken we daarom aan spectaculaire industriële applicaties van AR en ML.

AR slaat een brug tussen de fysieke en virtuele wereld; daarbij vervaagt het onderscheid tussen de twee werelden. Realtime digitale informatie – plat of 3D, tekst of beeld – wordt over de realiteit heen geprojecteerd. Gebruikers van Ar kunnen dus nog steeds de werkelijke omgeving waarnemen, maar deze wordt verrijkt met extra informatie. AR bestaat uit een software en hardware component. Bekende hardware types zijn de head mounted display (HMD, bijvoorbeeld Microsoft HoloLens) en de hand-held devices (bijvoorbeeld smartphone of tablet). Via de AR applicatie herkent de hardware de omgeving en voegt daar de digitale laag aan toe.

AR ondersteunt lean management. De technologie vermindert immers verspillingen. Behalve een gereduceerde foutenkans en een verhoogde product- en proceskwaliteit, bespaart AR op tijd voor dubbel werk en werkinstructies, verspillingen van materiaal en vertraging door werkstress. Ook zorgen de functionaliteiten van AR voor een verbeterde werkveiligheid dankzij alarmen.Ai

ML is een vorm van Artificial Intelligence, waarbij een machine in staat is om taken uit te voeren die normaal gesproken menselijke intelligentie vereisen. Bij ML is er sprake van algoritmes die toelaten dat computersoftware leert van ervaring, zich aanpast aan nieuwe input en taken voltooit die lijken op menselijke intelligentie. Dankzij de algoritmes kan de software dus zelfstandig analyses maken op basis van een gigantische hoeveelheid data. Hiervoor is enorme rekenkracht nodig. Binnen de productieomgeving betekent ML dat machines reageren op de context waarin ze functioneren, patronen in het proces of de productkwaliteit herkennen, zelfstandig beslissingen nemen én communiceren met andere machines. Naast intelligente taken uitvoeren leren de machines bovendien van hun fouten.

ML is inmiddels de ideeënfase voorbij. In de maakindustrie zal ML een steeds grotere rol gaan spelen. Zo zullen machines, die nu vooral nog repeterende taken verrichten, steeds meer zelf gaan leren. Dit stimuleert het probleemoplossend vermogen en het vermogen om continu te verbeteren. Als zodanig zal ML er uiteindelijk voor zorgen dat businessmodellen zullen worden herschreven of nieuwe business modellen zullen ontstaan.

De AR- en ML-applicaties waar Hellebrekers momenteel aan werkt, zijn nog volop in ontwikkeling. Onze engineers buigen zich met passie en toewijding over toepassingen die de maak- en procesindustrieën vooruit helpen. Zodra zij weer een mijlpaal hebben bereikt, zullen we dat uiteraard direct via Nieuws & Innovaties op deze website communiceren.