Intro bg 4

Besturingskasten & bekabeling Gebouwen

Hellebrekers heeft zich onder andere gespecialiseerd in het realiseren van besturingskasten voor gebouwgebonden installaties, zoals klimaatinstallaties. Automatiseringsoplossingen voor deze installaties komen pas tot leven met behulp van elektrotechnische engineering. Zonder een accurate bedrading in de besturingspanelen en de benodigde software werken de meet- en regeltechnische systemen in gebouwen eenvoudigweg niet. Onze jarenlange ervaring heeft Hellebrekers op dit gebied tot een absolute expert gemaakt.

Op het gebied van gebouwautomatisering denkt Hellebrekers graag met haar klanten mee. We hebben een hecht team van deskundige hardware en software engineers die nauw samenwerken bij het oplossen van besturingsvraagstukken of meet- en regeltechnische kwesties. Daarbij houden we rekening met de technische eisen van het gebouw, en kijken we zorgvuldig naar de organisatorische behoefte van de gebruikers. Uiteraard worden alle installaties ontworpen volgens de geldende normen en richtlijnen.

Projectengineering op het gebied van besturingen en meet- en regeltechniek voert Hellebrekers uit voor zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Is er sprake van een renovatie ofwel ‘refit’, dan beginnen we met een analyse van de huidige geïnstalleerde systemen. Tekeningen worden gemaakt met behulp van de elektrotechnische tekenpakketten Eplan of CEE electric. Tot slot brengen we een advies uit. We leggen uit welke hardware nodig is en adviseren welke software programmatuur daarbij zorgt voor een optimaal verloop van de gebouwgebonden processen.

Bekabeling 1

Ontwerp & bouw van besturingspanelen

Hellebrekers ontwerpt en assembleert besturingspanelen in eigen beheer. Onze medewerkers in de panelenbouw staan continu in contact met de engineers besturingstechniek. Deze engineers beschikken over geavanceerde tekenpakketten voor het ontwerpen en tekenen van de besturingspanelen. Of het nu gaat om een klein paneel of een complex besturingssysteem, ieder paneel wordt nauwkeurig afgestemd op de kenmerken van de klant. Het ISO 9001:2015 certificaat dat Hellebrekers heeft en de CE-test resulteren voor iedere klant in een betrouwbaar besturingspaneel dat voldoet aan de gestelde eisen.

Bekabelingswerkzaamheden

Behalve het leveren van besturingspanelen en gebouwautomatiseringssystemen kan Hellebrekers de volledige regeltechnische installatie ook bekabelen, aansluiten en in bedrijf stellen. Dit doen we hoofdzakelijk voor klimaat- en waterbehandelingsinstallaties in de utiliteitsbouw. Bij de bekabelingswerkzaamheden zetten we onze gedegen kennis en ervaring in; alle bekabelingswerkzaamheden worden vanzelfsprekend uitgevoerd volgens de geldende normen en regelgeving.