Gebouwgebonden2

Gebouwgebonden Installaties en Beheersystemen

Ook de automatisering van gebouwgebonden processen heeft een vlucht genomen; gebouwen zonder een beheersysteem bestaan bijna niet meer. Een gebouwbeheersysteem (GBS) is een systeem waarmee verschillende installaties in een gebouw – zoals werktuigkundige en elektrische installaties –worden aangestuurd en op elkaar worden afgestemd. Zo kan het tegelijkertijd de warmte, ventilatie en koeling van lucht regelen.

Een GBS biedt een installatietechnisch totaaloverzicht waarin per ruimte parameters kunnen worden ingevoerd. Dit totaaloverzicht is wat de gebruiker visueel gepresenteerd krijgt; de onderliggende meet- en regeltechnische processen worden door het GBS georganiseerd en bewaakt.

Met het GBS wordt het voor de gebruiker eenvoudig om informatie over de gebouwinstallaties te interpreteren en om eventueel beleidsmatige acties ten aanzien van bijvoorbeeld energieverbruik te nemen. Behalve een verlaging van energieverbruikskosten levert een GBS ook vele andere voordelen op, zoals een verbeterd binnenklimaat en continuering van de gebouwgebonden processen door minder storingen. Andere functionaliteiten zijn de mogelijkheid om informatie af te lezen (bijvoorbeeld temperatuur, de in dienst zijnde installaties) en om tijdelijk installaties aan/uit te schakelen. Een GBS kan doorgaans een variëteit aan installaties omvatten, zoals klimaatinstallaties, sanitaire installaties, beveiligingssystemen, etc. Het systeem maakt inzichtelijk hoe de installaties regelen en of de eisen die aan de installaties gesteld zijn wel worden behaald.

In de afgelopen decennia heeft Hellebrekers zich bewezen als een uiterst betrouwbare en vakkundige partner bij het inrichten van de hardware en software van gebouwgebonden installaties en GBS’s. Van industriële hallen tot zwembaden, van defensie tot levensmiddelenproducten en van kantoorpanden tot gemeentehuizen, Elke klant heeft zijn eigen organisatieprocessen en zijn eigen wensen. Onze automatiseringstechniek is inmiddels een onmisbaar onderdeel van uiteenlopende typen gebouwen.

Energiemanagement is voor velen de reden om een GBS te laten installeren. Een ander vindt het belangrijk dat een storing in een zo vroeg mogelijk stadium wordt ontdekt. Terwijl de toeleveranciers de regelaars (hardware) en software modules van de GBS op onze projecten verzorgen, concentreren wij ons specifiek op het optimaal inrichten van de sotwaremodules. Hiervoor beheersen wij alle facetten van de software van onze leveranciers.

Gebouwgebonden2

Besturingskasten & bekabeling Gebouwen

Hellebrekers heeft zich onder andere gespecialiseerd in het realiseren van besturingskasten voor gebouwgebonden installaties, zoals klimaatinstallaties. Automatiseringsoplossingen voor deze installaties komen pas tot leven met behulp van elektrotechnische engineering. Zonder een accurate bedrading in de besturingspanelen en de benodigde software werken de meet- en regeltechnische systemen in gebouwen eenvoudigweg niet. Haar jarenlange ervaring heeft Hellebrekers op dit gebied tot een absolute expert gemaakt.

Lees meer
Gebouwgebonden1

Samenwerkingspartners

Hellebrekers werkt samen met geselecteerde toeleveranciers van gebouwbeheersystemen. Voornaamste samenwerkingspartners zijn Priva en Kieback&Peter.

Priva is een wereldwijd opererende leverancier van beproefde hardware en software voor gebouwautomatisering. Het bedrijf is leidend in de ontwikkeling en productie van technologie voor de optimalisering van omgevingscondities en procesbeheer.

Kieback&Peter is een toonaangevende, internationale expert voor gebouwautomatisering. Met behulp van soft- en hardware verbindt het bedrijf verwarming, ventilatie, luchtbehandeling, brandbeveiliging en andere gebouwtechniek in een netwerk tot een optimaal systeem.