Intro bg 2

OEE Software

Hellebrekers helpt klanten inzicht te krijgen in de efficiëntie van hun productiemachines en -lijnen. Dit doen we door middel van onze unieke Overall Equipment Effectiveness (OEE) applicatie. Deze OEE applicatie is één van de los verkrijgbare modules uit het MES softwarepakket Visual Link.

Als er sprake is van een storing moeten operators deze niet alleen kunnen registreren; ze moeten ook kunnen aangeven wat de oorzaak daarvan was. Alleen dan kunnen productiebedrijven analyseren waarom bepaalde verliezen veelvuldig optreden, en hoe ze vermeden kunnen worden. Belangrijke inzichten waarmee het productieproces systematisch kan worden verbeterd verkrijgen operators met behulp van onze OEE software.

Omdat OEE een praktische tool voor operators en het management is, vormt ze een goede eerste stap bij de optimalisering van het productieproces. OEE identificeert verliezen en vergelijkt de productiviteit van fabricageapparatuur. Het gaat bij OEE om de verhouding tussen het aantal goede producten dat een productiemachine of –lijn opbrengt en het maximaal haalbare. OEE wordt berekend als percentage en is gebaseerd op ten minste de volgende factoren:

  • machinebeschikbaarheid (werkelijke productietijd / potentiële productietijd);
  • machineprestaties (werkelijke output /verwachte output);
  • productkwaliteit (goed product / werkelijke output).

Een maximale OEE score van 100% betekent onder andere dat de apparatuur alleen maar goede onderdelen produceert, zo snel mogelijk, en zonder stoptijd. Dat is uiteraard de ideale situatie; in de realiteit is een OEE van 80 á 85% voortreffelijk.

OEE Software

Voor het verkrijgen van een OEE-score per productielijn heeft Hellebrekers een generieke OEE-applicatie ontwikkeld. Deze applicatie gaat verder dan een standaard OEE-applicatie. Het gaat hier niet alleen over efficiency, maar ook over Line Performance Indicators (LPI’s), waarbij een link wordt gelegd met onder andere storingsmeldingen. Op het moment dat een stilstand wordt gedetecteerd door het systeem krijgt de operator snel een verliesregel in beeld die hij moet valideren of verantwoorden. Omdat we alle storingen uit de machines registreren, kan het systeem een accurate indicatie geven van wat er aan de hand is.

Veel verspillingen die effect hebben gehad op de OEE zijn niet traceerbaar met een standaard OEE-applicatie. De OEE software van Hellebrekers registreert alle ongeregeldheden uit de (veldlaag) machines, en tegelijkertijd de oorzaak van het efficiëntieverlies. Er wordt data verzameld over hoe effectief het proces verloopt, met hoeveel productie en verlies er wordt gedraaid, hoe de vorige productieploeg heeft gewerkt, wat de machine-instellingen zijn, welke storingen of stops er hebben plaatsgevonden, enzovoort. Voor het management wordt hiermee inzichtelijk gemaakt waar in de productie moet worden ingegrepen en wat er moet gebeuren om de efficiëntie van het proces op peil te houden of te verhogen. We maken op basis van dit inzicht een zeer gedetailleerde kostenanalyse (cost deployment) mogelijk, én komen door een verlaging van de kosten en een hogere output tot een verbetering van het rendement.

De toegevoegde waarde die Hellebrekers haar klanten biedt, is een betrouwbaar en zorgeloos implementatieproces. Zo zijn wij sterk in het realiseren wij custom-made OEE-oplossingen. Het is in onze applicatie onder meer mogelijk om een klantspecifieke OEE berekening door te voeren. De implementatie van het definitieve OEE-systeem volgt verder pas nadat de verzamelde data uit de pilot gevalideerd zijn en alle afstellingen volledig kloppen. Is de implementatie een feit, dan houden we nauw contact met de klant om de voortgang van het OEE-project te bespreken, actiepunten te formuleren en medewerkers thuis te maken in het OEE-systeem.