Intro bg 2

OEE Software

Hellebrekers helpt klanten inzicht te krijgen in de efficiëntie van hun productiemachines en -lijnen. Dit doen we door middel van onze unieke Overall Equipment Effectiveness (OEE) applicatie. Deze OEE applicatie is één van de los verkrijgbare modules uit het MES softwarepakket Visual Link.

Als er sprake is van een storing moeten operators deze niet alleen kunnen registreren; ze moeten ook kunnen aangeven wat de oorzaak daarvan was. Alleen dan kunnen productiebedrijven analyseren waarom bepaalde verliezen veelvuldig optreden, en hoe ze vermeden kunnen worden. Belangrijke inzichten waarmee het productieproces systematisch kan worden verbeterd verkrijgen operators met behulp van onze OEE software.

De toegevoegde waarde die Hellebrekers haar klanten biedt, is een betrouwbaar en zorgeloos implementatieproces. Zo zijn wij sterk in het realiseren wij custom-made OEE-oplossingen. Het is in onze applicatie onder meer mogelijk om een klantspecifieke OEE berekening door te voeren. De implementatie van het definitieve OEE-systeem volgt verder pas nadat de verzamelde data uit de pilot gevalideerd zijn en alle afstellingen volledig kloppen. Is de implementatie een feit, dan houden we nauw contact met de klant om de voortgang van het OEE-project te bespreken, actiepunten te formuleren en medewerkers thuis te maken in het OEE-systeem.