Intro bg 3

VisTwo (voorheen Vispro)

Bij de ontwikkeling van een procesvisualisatie kiest Hellebrekers in veel gevallen voor het gebruiksvriendelijke VisTwo SCADA softwarepakket. Het pakket is speciaal ontworpen voor de visualisering, archivering en analyse van industriële procesdata. VisTwo kan elke waarde van de data, zowel analoog als digitaal, met elkaar vergelijken en in trendweergave visualiseren. Nadat de kwaliteit van de productie is gecontroleerd kunnen eventueel wijzigingen in het proces worden aangebracht. Real-time online aanpassen van de softwareconfiguratie voorkomt dat het complete productieproces moet worden stilgelegd. VisTwo kan weliswaar zonder licentie geïnstalleerd en gedraaid worden, maar functioneert alleen volledig indien passende licenties verworven zijn.

VisTwo heeft de unieke eigenschap dat het werkt op het uiterst stabiele Linux besturingssysteem, wat betekent dat de software zowel op kleine embedded systemen als op complexe servers geïnstalleerd kan worden. Door de schaalbaarheid van VisTwokunnen we de procesvisualisatie steeds baseren op de wensen en ervaringen van de klant en de eisen van de productieomgeving. Daarnaast kent VisTwo SCADA een optimale client-server-architectuur die data verwerkt naar alle werkstations in het fabrieksnetwerk van de klant.

VisTwo SCADA bevat een aantal specifieke componenten. De ervaring heeft geleerd dat deze componenten zeer waardevol zijn bij de automatisering van productieprocessen voor Hellebrekers klanten. Ze resulteren in kwaliteitsproducten en een hoger rendement uit de procesinstallaties.

Vispro1

VisTwo HMI

VisTwo visualiseert procesdata voor HMI’s en engineering werkstations volgens de wensen van de klant. Daardoor kan de klant haar medewerkers een accurate en relevante weergave van de processen binnen het maakbedrijf bieden. De klant selecteert zelf objecten uit de uitgebreide bibliotheken met voorgedefinieerde visualisatieobjecten en minimaliseert hiermee de benodigde ontwikkeltijd voor de on-site procesvisualisering. Via de exportfuncties van VisTwo is het mogelijk om data te importeren in de door de klant gebruikte Microsoft producten, zoals Excel of Access. Grafieken met alle belangrijke data kunnen jarenlang worden gearchiveerd en altijd weer worden opgehaald voor analyse.

VisTwo Connect

Het VisTwo SCADA softwarepakket is zo ontwikkeld dat het een besturingsonafhankelijk automatiseringssysteem is. Dit geeft klanten de mogelijkheid om vrijwel alle gewenste hardware flexibel te integreren in VisTwo. De randapparatuur is met VisTwo gekoppeld via drivers. Het pakket beschikt over een groot aantal drivers voor de meest voorkomende protocollen. Indien nodig kan ook een maatwerk driver worden ontwikkeld.

Klanten kunnen met één licentie een onbeperkt aantal randapparaten met hetzelfde protocol op het systeem aansluiten. Een voorbeeld hiervan is het koppelen van randapparaten via TCP/IP interfaces.

VisTwo User

Hoewel het VisTwo pakket in de basis een licentie voor één netwerkgebruiker bevat, kan met VisTwo User het aantal gebruikers dat tegelijk werkt met de software worden uitgebreid. De gebruikersuitbreidingen kunnen zonder de software opnieuw te installeren worden toegevoegd; ze hebben dus geen impact op de lopende projecten. VisTwo kent geen limiet op het aantal gebruikers voor het softwarepakket.

Door de mogelijkheden van het Linux besturingssysteem kan vanaf verschillende werkstations (gebruikers) een connectie worden gemaakt met de VisTwo-software die op de server geïnstalleerd is. Iedere netwerkgebruiker kan vanaf elk willekeurig werkstation met de server worden verbonden. Door X-Windows emulatie software voor Microsoft Windows toe te passen kan ieder Windows werkstation een VisTwo werkstation worden.

VisTwo Library

VisTwo Library vormt de bron voor het aanmaken van een project. De library bestaat uit duizenden objecten ofwel figuren, die als prototypen eenvoudig kunnen worden geïntegreerd in de eigen projecten van de klant. Via een "drag and drop" mechanisme kunnen de gewenste objecten worden toegevoegd aan de procesbeelden van een project. Wanneer dynamische objecten uit de library worden toegevoegd, hoeft de klant alleen een paar parameters van datapunten te voorzien. Alle library objecten zijn aangemaakt met vector afbeeldingen en volledig aan te passen, te verschalen en te roteren. Klanten kunnen ook een eigen library aanmaken met daarin specifieke objecten die steeds weer in verschillende projecten worden toegepast. Iedere VisTwo Library hoeft maar één keer te worden aangeschaft. Om de objecten in de library te gebruiken heeft de klant een licentie nodig.

Op dit moment zijn er drie VisTwo Libraries beschikbaar:

  • VisTwo Library Static, circa 2000 statische objecten uit 37 industriële sectoren
  • VisTwo Library Dynamic, circa 1000 dynamische objecten zoals niveau, kleurverandering etc.
  • VisTwo Library DIN30600, armaturen, motoren, pompen, controlepunten, meetfuncties uit de DIN30600 standaard.

VisTwo Trainingen

VisTwo biedt niet alleen een uitgebreide handleiding voor het SCADA softwarepakket; klanten kunnen ook verschillende trainingen over de VisTwo onderdelen en over het Linux besturingssysteem volgen. Om iedere cursist voldoende te kunnen ondersteunen, zal een training maximaal aan vijf personen tegelijk gegeven kunnen worden. Voor ervaren projectontwikkelaars bestaat de mogelijkheid om een ‘VisTwo Training Advanced’ te volgen. Hierbij worden zij getraind om op de meest effectieve manier de VisTwo procesvisualisatie voor een project te ontwikkelen. Voldoende VisTwo kennis bij medewerkers kan de programmeertijd terugbrengen met 50 %.