Intro bg 3

MES Software

Industry 4.0 draait om de integratie van machines en productiedata. Binnen die context is MES (Manufacturing Execution System) een onmisbaar onderdeel van efficiënte procesautomatisering. Met Visual Link biedt Hellebrekers de procesindustrie een eigen, innovatieve MES softwareapplicatie die gefaseerd geïmplementeerd kan worden in de bestaande infrastructuur van de productieomgeving.

MES

Bedrijfsprocessen moeten steeds sneller en flexibeler kunnen inspelen op plotselinge marktveranderingen. Bovendien willen productiebedrijven het productieproces van order tot fysiek (eind)product continu beheersen, en vereist de regelgeving dat zij steeds transparanter worden in hun informatievoorziening. Dit vraagt om een flexibele datastroom tussen de kantooromgeving (ERP-software) en de productieomgeving (PLC besturing/SCADA visualisatie). MES software zorgt voor de adequate uitwisseling van informatie tussen deze twee omgevingen.

MES voorziet in de verticale integratie van productiedata: het zorgt voor de adequate uitwisseling van informatie tussen de logistieke/administratieve software en de automatisering op de productievloer. MES is een databasesysteem dat real-time alle productie-informatie ontvangt en bijhoudt. Die informatie betreft bijvoorbeeld recepten, productieschema’s, grondstofverbruik en verwacht onderhoud.

Vanuit de kantooromgeving worden vaak de productieopdrachten vanuit een ERP-systeem naar de fabriek gestuurd. In de fabriek draait een MES-systeem die de opdrachten in detail plant, uitgeeft naar de productielijnen, en data terugkrijgt van de systemen die worden gebruikt op de productievloer. MES verwerkt de productiegegevens, rapporteert erover en geeft aan het ERP-systeem door wat de actuele status van de opdracht is.

Visual Link MES

Visual Link is een MES-systeem dat data uit het productieproces verzamelt, archiveert, analyseert en deelt. Hoewel het om een generiek softwarepakket gaat, is het op basis van de modulaire opbouw in staat om maatwerk te leveren voor de klant. De modules zijn complementair aan elkaar maar kunnen onafhankelijk van elkaar worden geïmplementeerd. Dit betekent dat de toepassing van de modules kan worden afgestemd op de klantvraag. Deze mix van algemene toepasbaarheid en maatwerk van een MES-systeem is uniek binnen de Nederlandse proces- en maakindustrie.

De modules van Visual Link MES zijn opgebouwd volgens de internationale ISA95 standaard voor de integratie van kantoor- en productieautomatisering. Het systeem omvat en verbindt alle beslissingsniveaus uit het ISA95 model, van orderplanning tot order vrijgave voor productie tot aansturing van de machines op de productievloer. Daarnaast bevat het modules die de data uit de verschillende niveaus vastleggen en analyseren. Met deze modules kan bijvoorbeeld de input van resources en de efficiëntie van een productielijn worden bepaald. Dit resulteert dan weer in inzichten die operators in staat stellen om het productieproces en de productkwaliteit te optimaliseren.

In principe kan Visual Link dus de gehele systeeminfrastructuur voor het productieproces van de klant stroomlijnen, analyseren en verbeteren. Maar dit hoeft niet: klanten kunnen er ook voor kiezen om één of enkele module(s) van de Visual Link MES software toe te passen. Afhankelijk van hun operationele eisen kunnen ze zelf bepalen welk onderdeel van het productieproces zij willen digitaliseren. Zo wordt Industry 4.0 stap voor stap steeds meer realiteit.

Visual Link software communiceert met elk bestaand ERP-, SCADA-, en PLC besturingssysteem. Elke module wordt veilig en naadloos ingepast in de bestaande systeeminfrastructuur van de klant. De modules kennen geen beperkingen van koppelingen met boven- en onderliggende softwarelagen.

De aanschaf van het Visual Link MES-systeem brengt voor klanten een beperkt financieel risico met zich mee. Klanten bepalen immers zelf welke module(s) ze willen aanschaffen om hun meest urgente productievraagstuk op te lossen. Zij hoeven niet in één keer alle modules te kopen.