Specialismen Energie en duurzaamheid

Duurzaamheid en efficiënt energiegebruik

Er bestaan vele energiedragers, zoals warmte, licht, beweging, gas en elektriciteit. De wijze waarop deze energiedragers worden gebruikt bepaalt hoe duurzaam er wordt gewerkt en hoeveel energie er wordt verbruikt.

Efficiënt energiegebruik betekent slim energiegebruik. Het betekent meer doen met minder – hetzelfde of een hoger energieniveau behalen terwijl er energie en geld worden bespaard. Efficiënt energiegebruik is realiseerbaar door onnodig verbruik en verspilling te voorkomen, meer duurzame energie op te wekken en installatietechnische processen optimaal op elkaar af te stemmen. De diensten die Hellebrekers op de markt brengt vanuit haar afdeling Energie vormen dé oplossing voor het realiseren van duurzame en efficiënt energiegebruik!

Onze oplossingen voor duurzaamheid en efficiënt energiegebruik

Markten Sport

Warmte-terugwinning

Warmte-terugwinning (WTW) is een methode voor hergebruik van warmte uit afvoerlucht en afvoerwater. In veel gebouwen gaat onnodig veel energie verloren. Klanten kunnen bij Hellebrekers terecht voor verschillende vormen van energiezuinige warmte-terugwinning.

 • uit ventilatielucht
 • uit spoelwater
 • uit afvoerwater
 • uit rioolwater
Lees meer
Zonnepanelen 01

Warmte-opwekking

Er bestaan verschillende methoden voor het duurzaam opwekken van warmte. Het verschil ligt vooral in de brandstoffen ofwel energiedragers die worden gebruikt. Hellebrekers biedt haar klanten de keuze uit een brede set methoden. We adviseren hen bij het maken van de beste keuze.

 • Warmtepompsystemen
 • Warmtekrachtkoppeling
 • Biomassa-ketel
 • Zonneboilersysteem
Lees meer
Projectfoto_Zijkant zwembad

Waterbesparing

In veel zwembaden wordt onnodig veel spoelwater, dat wordt gebruikt voor het spoelproces van de zwemwaterfilters, in het riool geloosd. Om energiekosten en waterverbruik te besparen heeft Hellebrekers de UFRO installatie ontwikkeld. Hiermee wordt 70% van het spoelwater gezuiverd en weer geschikt gemaakt als suppletiewater voor het zwembad.

Lees meer
Energiemeting

Onze energieconcepten

Hellebrekers heeft in-house adviseurs die intern ondersteunend advies geven aan projectmanagers. Per project kunnen zij adviseren over energiegebruik, -verbruik, -besparingen en -beheer. Onze adviseurs monitoren met een scherp oog de energiehuishouding van de klant en vergelijken deze met normverbruiken van vergelijkbare gebouwen. Onze kennis en kunde hebben we geïntegreerd in een aantal robuuste energieconcepten.

 • Energie-managementsysteem
 • Energie Prestatie Contract
 • Energie Performance Scan
 • Energie-advies
Lees meer