beton

Duurzame Warmte

Zwembaden, wellness resorts, sportcomplexen en ook industriële hallen zijn energie-intensieve gebouwen. Ze nemen naast elektriciteit ook op grote schaal aardgas en drinkwater af. Vanuit het klimaatakkoord is wettelijk bepaald dat de uitstoot van CO2 moet worden gereduceerd. Een van de doelstellingen is het geheel terugdringen van aardgasgebruik en het stimuleren van verschillende vormen van hernieuwbare energie. Verschillende marktonderzoeken hebben uitgewezen dat er bij deze gebouwen nog steeds veel mogelijkheden zijn om het energieverbruik – en de daarmee samenhangende CO2-uitstoot – omlaag te brengen. Hellebrekers kan ze helpen met verschillende duurzame methoden voor het verkrijgen van warmte. Daarbij gaat energiebesparing en terugdringing van de CO2 -emissie gepaard met financiële voordelen voor de klant.