Intro bg 5

Warmteterugwinning

Warmteterugwinning (WTW) is een methode voor hergebruik van warmte uit afvoerlucht en afvoerwater. In veel gebouwen gaat onnodig veel energie verloren. Klanten kunnen bij Hellebrekers terecht voor verschillende vormen van energiezuinige warmteterugwinning.

Profielfoto Norbert Nijenhuis

Wat kan Hellebrekers betekenen voor uw organisatie?

Norbert Nijenhuis

Technisch Adviseur Energie

T. +31(0)88 - 4568 000

Neem contact op

Warmteterugwinning uit ventilatielucht

In grote gebouwen zoals een zwembad wordt (een deel van) de binnenlucht continu ververst. De vochtige, vuile lucht uit de ruimte wordt afgevoerd. Een WTW-installatie zorgt ervoor dat de warmte uit de af te voeren lucht wordt overgedragen aan de verse toe te voeren (buiten)lucht. Door het toepassen van WTW kan de warmte weer nuttig gebruikt worden als voorverwarming van de verse ventilatielucht of als voorverwarming van het suppletiewater van het zwembad.

Warmteterugwinning uit spoelwater van de zwemwaterinstallaties

Zwembadwater (spoelwater) dat is gebruikt voor het reinigen van vervuilde filters wordt afgevoerd naar een bufferkelder. In of nabij de bufferkelder zit een warmtewisselaar, waar koud suppletiewater eerst doorheen gaat. Het water warmt erin op. De verwarmingsinstallatie warmt het suppletiewater vervolgens verder op tot de gewenste temperatuur. Deze vorm van WTW bespaart daarmee het gasverbruik van de verwarmingsinstallatie.

Warmteterugwinning 1
Warmteterugwinning uit afvoerwater van de douches

Een douchebeurt kost gemiddeld 65 liter warm water, dat normaliter zo het riool instroomt. Vooral in zwem- en sportaccommodaties gaat hierbij veel restwarmte verloren. Met douche-WTW wordt deze restwarmte hergebruikt om koud aanvoerwater voor te verwarmen. Een geïnstalleerde warmtewisselaar verwarmt het koude water voor voordat het naar de douchemengkraan gaat. Daardoor hoeft de verwarmingsinstallatie minder heet water te leveren en vindt er een aanzienlijke besparing op de energierekening plaats.

Warmteterugwinning uit rioolwater

Bij riothermie wordt warmte uit rioolwater teruggewonnen. Door in het riool of bovengronds warmtewisselaars te plaatsen kan de warmte uit het rioolwater teruggewonnen worden. Met de inzet van warmtepompen wordt de temperatuur van ruimtes of tapwater vervolgens naar het gewenste niveau gebracht.