Intro bg 5

Energieconcepten

Inzicht in de inzet van energiedragers en het verbruik van energie is nodig om te bepalen in hoeverre er sprake is van efficiënt energiegebruik. Hellebrekers heeft alle kennis en kunde in huis om samen met de klant de juiste data uit de installaties te halen, de data te analyseren en te bepalen hoe de klant een efficiencyslag kan maken. In combinatie met een eigen benchmark stelt de verkregen database ons snel in staat om inzicht te krijgen in het energieverbruik van de klant. Onze kennis en kunde hebben we geïntegreerd in een aantal robuuste energieconcepten.

Profielfoto Norbert Nijenhuis

Wat kan Hellebrekers betekenen voor uw organisatie?

Norbert Nijenhuis

Technisch Adviseur Energie

T. +31(0)88 - 4568 000

Neem contact op

Energiemanagementsysteem

Het energiemanagementsysteem van Hellebrekers maakt het mogelijk om de complete gebouwinstallatie inzichtelijk te maken. Door de flexibele data-acquisitie kan op elk gewenst moment een duidelijk overzicht van de energiestromen binnen de accommodatie worden verstrekt. Dit wordt gedaan op basis van een zelf ontwikkeld model met parameters (Key Perfomance Indicators) die in lijn zijn met de wettelijke voorschriften. De gegevens uit het model analyseert Hellebrekers samen met de klant. Samen bepalen we vervolgens of er stappen nodig zijn om het energiegebruik nog slimmer te maken.

Energie Prestatie Contract

In een Energie Prestatie Contract staan energiebesparende maatregelen en garanties op energiebesparingen door de uitvoerende partij centraal. Een Energie Prestatie Contract is daarmee de meest uitgebreide vorm van energiebeheer voor een gebouw. Hellebrekers geeft een besparingsgarantie af en verzorgt en investeert – indien overeengekomen met de klant – in alle elementen die met de energiehuishouding te maken hebben. Het uitgangspunt is dat de verlaging van de energielasten de investering dekt. Hierdoor wordt het project kostenneutraal uitgevoerd en betaald uit de bespaarde energiekosten gedurende de looptijd van het contract.

Effecient energiegebruik 1
Energie Performance Scan

Met de Energie Performance Scan geeft Hellebrekers haar klanten inzicht in hun energiestromen en verbetermogelijkheden voor energiegebruik. Onze adviseur inspecteert de installaties en inventariseert hoeveel energie, water en/of chemicaliën het gebouw van de klant verbruikt. Ook de energienota wordt in de inventarisatie meegenomen. De resultaten van de Scan laten zien waar in de energiehuishouding en energie-inkoop nog winst kan worden behaald. In een vervolgtraject kunnen wij klanten helpen bij de uitwerking van de voorgestelde verbeteringen.

Energieadvies

Hellebrekers heeft in-house adviseurs die intern ondersteunend advies geven aan projectmanagers. Per project kunnen zij adviseren over energiegebruik, -verbruik, -besparingen en -beheer. Onze adviseurs monitoren met een scherp oog de energiehuishouding van de klant en vergelijken deze met normverbruiken van vergelijkbare gebouwen.