Intro bg 5

Contractvormen Service & Technisch Beheer

De technische continuïteit van een gebouw kan worden gewaarborgd door verschillende vormen van technische dienstverlening. Hellebrekers Service & Technisch beheer biedt klanten hierin een buitengewoon brede keus.

Profielfoto Rocus van Mourik

Wat kan Hellebrekers betekenen voor uw organisatie?

Rocus van Mourik

Manager Service & Technisch Beheer

T. 06 57 41 92 82

Neem contact op

Energie Prestatie Contract

In een Energie Prestatie Contract staan energiebesparende maatregelen en energiebesparingen centraal. In het prestatiecontract worden afspraken over de te realiseren energiebesparing vastgelegd tussen Hellebrekers en de gebouweigenaar. Hellebrekers geeft een besparingsgarantie af en verzorgt en investeert – indien overeengekomen met de eigenaar – in alle elementen die met de energiehuishouding te maken hebben. Het uitgangspunt is dat de verlaging van de energielasten de investering dekt. Hierdoor wordt het project kostenneutraal uitgevoerd en betaald uit de bespaarde energiekosten gedurende de looptijd van het contract. Het Energie Prestatie Contract van Hellebrekers is daarmee de meest uitgebreide vorm van energiebeheer voor een gebouw.

Risicodragend vervangingsonderhoud

Er komt een moment dat technische installaties of installatie-onderdelen aan vervanging toe zijn. Dan staat de klant voor de beslissing om te investeren in gelijkwaardige of alternatieve vervangingselementen. Hellebrekers helpt bij het maken van die beslissing op basis van een contract voor risicodragend vervangingsonderhoud. We brengen uiterst zorgvuldig in kaart welke mogelijkheden de klant heeft en brengen een weloverwogen advies uit. Vervolgens kan de klant volledig vertrouwen op de expertise van Hellebrekers en zich zorgeloos focussen op de toekomst.

Technisch beheer

Voor eigenaren of beheerders van gebouwen is het prettig om de focus te houden op hun kernactiviteiten, terwijl een technisch dienstverlener zorgt voor een goede bedrijfsvoering met een zo laag mogelijk energie- en waterverbruik. Hellebrekers is die technisch dienstverlener. Onze dienstverlening kent een unieke formule waarbij een uitgekiend beheer- en onderhoudssysteem de basis legt voor de juiste balans in budget en technische staat van de installaties. Naast het overnemen van de zorg voor de technische installaties, leveren wij door een solide technische exploitatie een prominente bijdrage aan het optimalisatieproces van de organisatie.


Stb 1
Technische ondersteuning

Technische installaties worden vaak onderhouden en beheerd door een allround technische dienst die de klant in-house heeft. Deze mensen hebben goede kennis van en kunde in de technische handelingen die nodig zijn voor hun dagelijkse taken, storingen of calamiteiten. Maar op het gebied van technisch beheer blijkt specialistische kennis nog wel eens te ontbreken. En dan is Hellebrekers van toegevoegde waarde: op basis van onze ervaring en expertise zijn wij in deze situatie een betrouwbare gesprekspartner die in staat is de klant te ontzorgen voor wat betreft het onderhoud en beheer van de installaties.

Onderhoudscontracten

Wanneer de continuïteit van de installatietechniek in een gebouw van groot belang is, dan is een betrouwbare dienstverlener een vereiste. Een technisch dienstverlener die 24/7 voor de klant klaar staat. Of het nu gaat om preventief onderhoud, correctief onderhoud of meet- en regeltechnisch onderhoud, de onderhoudswerkzaamheden moeten zo snel mogelijk worden uitgevoerd om storingen of calamiteiten te voorkomen. Met de onderhoudscontracten van Hellebrekers vergroten klanten de beschikbaarheid en levensduur van hun installaties en vermindert het aantal onverwacht optredende storingen.

Meerjaren onderhoudsplanning

Eigenaren of beheerders van gebouwen komen niet graag voor onverwachte uitgaven te staan. Het is dus wenselijk om een goed inzicht te hebben in de onderhoudskosten van de gebouwinstallaties voor de komende jaren. Dit inzicht kan Hellebrekers Service & Technisch beheer verstrekken in de vorm van een meerjaren onderhoudsplanning (MJOP) inclusief begroting.