Intro bg 3

Zwemwatercirculatie

Samen met haar klanten maakt Hellebrekers zorgvuldige keuzes op het gebied van watercirculatie. Een goede circulatie ligt aan de basis van effectieve waterbehandeling voor zwembaden en whirlpools.

Niek vd schootbrugge

Wat kan Hellebrekers betekenen voor uw accommodatie?

Niek van de Schootbrugge

Manager Waterbehandeling

T. 06 10 41 13 80

Neem contact op

Circulatie houdt in dat het zwemwater voortdurend via een waterbehandelingsinstallatie wordt rond gepompt, door de installatie wordt gezuiverd en deels wordt ververst. Beslissingen over bijvoorbeeld de juiste circulatiesnelheid hangen af van verschillende situationele factoren. Zo moet rekening worden gehouden met de inhoud van het bad, de belasting van het water, en de afstand die het water moet afleggen tot de waterbehandelingsinstallatie.

De doorstroom van het water is essentieel, niet alleen om het zuiveringsproces door de installatie gaande te houden. Water dat in beweging is, trekt ook minder snel bacteriën, schimmels en algen aan dan stilstaand water; stromend water blijft dus in beginsel al schoner. Daarnaast resulteert circulatie in een betere verdeling van desinfectiemiddelen in het zwemwater en voor een snellere opwarming van het water.