Intro bg 4

Waterbesparing

In veel zwembaden wordt onnodig veel spoelwater, dat wordt gebruikt voor het spoelproces van de zwemwaterfilters, in het riool geloosd. Om energiekosten en waterverbruik te besparen heeft Hellebrekers de UFRO installatie ontwikkeld. Hiermee wordt 70% van het spoelwater gezuiverd en weer geschikt gemaakt als suppletiewater voor het zwembad. De UFRO installatie kan ook hemelwater reinigen en herwaarderen tot spoelwater voor toiletten.

Niek vd schootbrugge

Wat kan Hellebrekers betekenen voor uw accommodatie?

Niek van de Schootbrugge

Manager Waterbehandeling

T. 06 10 41 13 80

Neem contact op

UFRO staat voor Ultrafiltratie en Reverse Osmose. UFRO is een fijne filter techniek die wordt gebruikt om zwevende stoffen, bacteriën of vezels uit het water te verwijderen. Ultrafiltratie dient als een voorbehandeling voor Reverse Osmose, dat een half doorlatend membraan gebruikt om het water verder te zuiveren. Bij Reverse Osmose wordt water met hoge druk heel hard dwars door een zeef met microscopische gaatjes geduwd. Het resultaat van UFRO is veilig, puur water.

Door de toepassing van een UFRO-installatie kunnen dus substantiële waterbesparingen worden gerealiseerd. Bovendien wordt veel minder spoelwater nutteloos in het riool afgevoerd, wat betekent dat het milieu wordt ontzien.