Intro bg 2

Het verhaal van Maarten

Leeftijd: 49 jaar

Afdeling: Onderzoek en Ontwikkeling

Functie: Onderzoeker Zwembaden

In dienst sinds: 1996

Home inno 2 lg

Binnen Hellebrekers is innoveren een van de werkgeverswaarden. Continu zijn we bezig met het ontwikkelen van technieken voor de langere termijn. Medewerkers worden inhoudelijk uitgedaagd hun steen bij te dragen aan het ontwikkelen van toekomstige technieken. Zo promoveerde collega Maarten op alternatieve waterbehandeling. In zijn functie als Onderzoeker werkte hij jaren aan een betere zwembeleving en de uitkomst is revolutionair!

Transitie naar chloorvrije zwembaden

“Vijf jaar lang heb ik onderzoek gedaan aan de TU in Delft en daarna heb ik thuis nog jaren aan mijn proefschrift gewerkt. In 2018 was mijn proefschrift een feit. Binnen Hellebrekers kreeg ik, inmiddels 15 jaar geleden, de kans om dit onderzoek parttime te starten. Vertrekpunt was het idee om zwemmen gezonder te maken door irritaties aan ogen, huid en luchtwegen te minimaliseren. Uiteindelijk werd het een onderzoek naar het gebruik van alternatieve desinfectie, biologische filtratie en de invloed van zwemmers op de kwaliteit van zwembadwater. Het onderzoek toonde aan dat zuivering van het zwembadwater mogelijk is met waterbehandeling zonder een chemisch desinfectiemiddel. En van daaruit werd het baanbrekende concept chloorvrij zwembad steeds concreter.”

"Ik krijg binnen Hellebrekers alle kansen om de kennisladder verder op te klimmen!"

Van leren tot kennis delen

“Als specialist op het gebied van zwembaden is kennis vergaren en verder uitbouwen mijn grote drijfveer. En die kennisladder wil ik verder op klimmen. Binnen Hellebrekers krijg ik hier alle kansen voor. Ik vind het leuk om in de zwembaden te werken, omdat ik veel toegevoegde waarde kan leveren. Naast zwembaden houd ik mij ook met andere disciplines bezig zoals energie, drinkwater (legionella gerelateerd) en luchtbehandeling. Afwisseling is er voldoende. Zo geef ik de ene keer les aan groep 1 in het basisonderwijs en sta ik de andere keer in de collegezaal op de universiteit. In de toekomst hoop ik dat wij in Nederland een kennisplatform krijgen waar een groep experts hun kennis delen. Ik word nu al regelmatig benaderd door andere organisaties zowel nationaal als internationaal voor bepaalde casuïstiek. Hoe mooi is het om thema’s gezamenlijk te analyseren en samen te werken aan de meest optimale en veilige zwembeleving. Want uiteindelijk is dat hetgeen waar het allemaal om draait; zwemmen is gezond.”

Je ambities waarmaken

“In Nederland kennen we zwemvijvers, open waters en gechloreerde zwembaden. Het nadeel van gechloreerde zwembaden is dat allergische reacties kunnen ontstaan bij zwemmers. Dit komt omdat zwemmersvuil reageert met vrij chloor. In ons onderzoek hebben wij alternatieve zuiveringsstappen onderzocht. Op het moment dat je geen vrij chloor meer toepast, moet je alternatieve desinfectie integreren. In de technieken voor chloorvrije zwembaden gebruiken we grove filters (voor haren), biologische filters (voor opgeloste stoffen) en passen wij daarnaast een zogeheten dubbele barrière toe. Het meeste vuil wordt door ultrafilters opgevangen en alles wat er mogelijk overblijft wordt door UV lampen behandeld. Net als bij gechloreerde zwembaden moet al het water rondgepompt worden om desinfectie te hebben. Omdat de onderste lagen van het zwembad minder vervuild zijn behoeven die geen uitgebreide behandeling. Voor de onderste laag worden alleen UV lampen toegepast. De waterkwaliteit van deze chloorvrije oplossing is zo goed dat we hopen binnenkort te kunnen starten met de bouw van het eerste chloorvrije zwembad van Nederland.”