Intro bg 2

Het verhaal van Ronald

Leeftijd: 23 jaar

Afdeling: Industriële Automatisering

Functie: Software Engineer

In dienst sinds: 2018

Optimized MG 0389

Sinds 2018 werkt Ronald als Software Engineer binnen de business unit Industriële Automatisering van Hellebrekers. Omdat de wereld om ons heen steeds sneller verandert, is het continu verbeteren van oplossingen een voorwaarde om meerwaarde te kunnen blijven bieden. Innovatie werkt twee kanten uit: enerzijds nieuwe technische oplossingen ontwikkelen en anderzijds interne werkprocessen verbeteren om sneller en slimmer te werken. En Ronald is met vlag en wimpel geslaagd om een nieuw proces te integreren bij het ontwikkelen van webapplicaties.

Vrijheid om te innoveren

“In ons werk hebben we vaak te maken met complexe vraagstukken waarbij de conventionele aanpak – vanuit de analyse, ontwerpen en vervolgens ontwikkelen - minder goed werkt. De echte latente behoefte komt vaak bij oplevering pas goed in beeld in de lijst aan feedback punten. En in zo’n vergevorderd stadium is het een tijdrovende en kostbare klus om de gewenste wijzigingen aan te brengen in het systeem. In het ergste geval moet je het systeem opnieuw ontwikkelen. Ik dacht: dit kan anders. Tijdens mijn studie volgde ik de minor co-design. Vanuit mijn kennis en ervaring, zag ik aanknopingspunten om het proces efficiënter in te richten. Nadat ik de toepassing van het design thinking principe had uitgewerkt en voorgesteld, gingen alle stoplichten al snel op groen. Mijn initiatief werd meteen serieus genomen binnen het managementteam en ik mocht direct actie ondernemen.”“De vrijheid krijgen om anders te denken en innovatieve processen neer te zetten die direct waarde toevoegen voor onze opdrachtgevers: dat is pas gaaf!”

Anders denken

“Bij het ‘design thinking’ principe stel je de gebruiker, in ons geval vaak de Operator in fabrieken, veel meer centraal. Vanuit die user experience gedachte ontdek je de échte behoefte van alle stakeholders en bedenk je oplossingsscenario’s. Hoe het ‘design thinking’ principe eruitziet? Bij de start van het project doen we uitgebreid onderzoek naar de eindgebruiker door onder andere diepte-interviews af te nemen. In de daaropvolgende stap werken we alle informatie uit in persona. Wanneer het beeld compleet is, ontwikkelen we de eerste schetsen in co-creatie met de klant. Vervolgens gieten we de schetsen design waarbij we meerdere scenario’s uitwerken. Deze methode helpt de diepere laag naar de oppervlakte te krijgen en zo de latente behoefte inzichtelijk te maken. De prototypes geven al een goed beeld hoe het uiteindelijke product er uit komt te zien. In de vierde stap testen we de prototypes met de verschillende stakeholders. Het mooie aan deze methode is dat je net zo lang kan beitelen totdat je de ultieme oplossing hebt. En als dat laatste het geval is, komt stap 5 in beeld: het technisch ontwikkelen.”

Waarde leveren voor de eindklant

“Inmiddels passen we de ‘design thinking’ methodiek toe en kijken we met een andere mindset en perspectief naar de uitdagingen. En niet zonder resultaat. Voor onze opdrachtgever Terberg ontwikkelden wij een webapplicatie voor de machines die kabelbundels in trucks maken. Terberg is leverancier van specialistische industriële voertuigen die bijvoorbeeld worden ingezet op Schiphol. Waar voorheen verschillende pdf-documenten geraadpleegd werden bij de ontwikkeling van kabelbundels, is er nu een slimme applicatie die als het ware een recept doorloopt. Daarnaast sta je niet voor grote, onverwachte wijzigingen, we hebben immers de user interface samen met de klant gemaakt en getest.
Het is gaaf om te werken een applicatie die waarde toevoegt voor de klant met als eindresultaat snellere productie door minder tijdverspilling.”