Banner Alcon website

Alcon, Mechelen (BE)

Aanleiding

Alcon is het grootste oogzorgbedrijf ter wereld en levert o.a. pakketten met medische instrumenten aan oogchirurgen. Dit zijn geen standaard-, maar bijna uitsluitend custom made pakketten. Het verzamelen van de inhoud van een subassemblage van deze pakketten werd nog volledig manueel uitgevoerd. Ieder onderdeel werd door een medewerker opgepakt, in een carrier gelegd en uiteindelijk verzameld tot een verpakte subassemblage. Hellebrekers had in eerste instantie de opdracht gekregen om fase 1 -het bin picken van dit proces- te optimaliseren. Het plots wegvallen van een derde leverancier leverde ons onverwacht een uitdaging op om ook fase 2 -transporten, vergaren en verpakken- uit te voeren.

Opdracht

Na uitvoerig onderzoek bleek de inzet van vier bin picking robots de meest optimale manier te zijn om fase 1 uit te voeren. Een lastig aspect van deze opdracht was de diversiteit aan producten die tegelijkertijd gepickt moeten worden. Zo’n medisch pakket bevat bijvoorbeeld een scalpel, injectiespuit en naalden. Liep fase 1 geheel volgens een normale projectdoorloop, fase 2 was een compleet ander verhaal. Hier kwam de flexibiliteit, inzet en kennis van onze engineers goed naar voren. Onder een behoorlijke tijdsdruk is het gelukt om aan de vraag van de klant te voldoen; automatiseer het complete vergaarproces van diverse medische oog-instrumenten; van picken tot uiteindelijk verpakken.

Oplossing

Fase 1:
Van ieder product zijn de eigenschappen opgenomen in de receptendatabase van de MES-oplossing Visual Link, het Manufacturing Execution System door Hellebrekers zelf ontwikkeld. Middels Artificial Intelligence in de Solomon vision-applicatie en een koppeling met deze database ‘ziet en weet’ de robot op welke manier ieder product gepickt moet worden. De vier ABB-robots in de cel zijn uitgerust met een gripper die kan wisselen tussen een grote en een kleine vacuümcup. Daarnaast pickt elke robot uit twee bakken met verschillende producten. Zo kunnen er 8 verschillende producten door vier robots tegelijkertijd verwerkt worden.

De inzet van robots die middels camera’s en sensoren objecten uit een bak kunnen halen, brengt vele voordelen met zich mee. Enkele belangrijke winstpunten voor Alcon liggen op het vlak van efficiency: robots kunnen 24 uur per dag onafgebroken werken en het is mogelijk om met een kleinere groep medewerkers een grote lijn te draaien. Verder worden roosterplanningen eenvoudiger, omdat een deel van de uitvoerwerkzaamheden al ingevuld staan. Ook op het vlak van data analyse zijn er grote stappen gemaakt. Alle handelingen binnen het proces worden verzamel en vervolgens worden deze gegevens met een OEE-softwarepakket gevisualiseerd voor de klant. OEE staat voor Overall Equipement Efficiency en geeft het totaalpercentage weer van de prestatie, kwaliteit en beschikbaarheid.

Fase 2:

De door de bin picking robots verzamelde instrumenten komen terecht in een carrier die op een supertrak (magneetbaan) voortbeweegt. Deze supertrak carrier loopt vervolgens langs vier manuele stations waar nog extra artikelen aan iedere carrier toegevoegd worden. Uiteindelijk komt de volle carrier aan op een handeling station met 2 robots en een autobagger waar de instrumenten uiteindelijk in een zakje moeten worden gedropt. Vooral dit laatste was een beste uitdaging: de medische instrumenten zijn soms zo klein en licht, dat ze lastig in een zakje te krijgen zijn. Hier hebben de engineers een oplossing voor bedacht. De inzet van sensoren, meetapparatuur en cameracontrole zorgen uiteindelijk voor een miniem aan ‘hotpicks’, oftewel foute vergaring.

Resultaat

De inzet van robots gaat niet ten koste van de arbeidsplaatsen van de huidige medewerkers. De industrie in z’n geheel kampt meer en meer met een gebrek aan productiemedewerkers; de inzet van robots dicht deze vacatures. Een ander voordeel is het feit dat de toegenomen efficiëntie van het productieproces de toekomst van de fabriek in Puurs verzekert en zorgt voor additionele investeringen.

Autobagger

Over

Alcon is wereldleider in oogzorg en het bieden van optimale ooggezondheid. Met +70 jaar ervaring zijn ze het grootste oogzorgbedrijf ter wereld in Surgical en Vision Care. De naam Alcon is ontstaan uit de samenvoeging van de eerste lettergrepen van de namen van de oprichters, Robert Alexander en William Conner.

Meer informatie: alcon.com