Hellebrekers gebouw drone 15 Edit

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Hellebrekers voelt zich als technisch dienstverlener en werkgever onderdeel van haar maatschappelijke omgeving. Dat betekent allereerst dat we de effecten van onze bedrijfsactiviteiten op mens en milieu in het oog houden. Ten tweede betekent maatschappelijke betrokkenheid voor ons dat we kijken hoe ons bedrijf een positieve bijdrage kan leveren aan de huidige en toekomstige samenleving waaraan we deelnemen. We zijn steeds bewust op zoek naar manieren om Hellebrekers een nóg betere ‘Corporate Citizen’ te laten zijn. Daarbij streven we continu naar een goede balans tussen de drie P’s: People, Planet en Profit.

People

People betreft de sociale kant van het ondernemen, de aandacht voor medewerkers en mensen buiten de organisatie. We beseffen dat onze bedrijfsprestaties voor een belangrijk deel afhangen van deze mensen. Daarom staan binnen Hellebrekers goede onderlinge verhoudingen en professionele of persoonlijke ontwikkeling centraal. We brengen dit onder meer als volgt tot uiting:

 • Kennis verrijken bij medewerkers door diverse opleidingen, trainingen en cursussen in bijvoorbeeld techniek, veiligheid, management of taal
 • Een veilige werkomgeving creëren voor iedereen die bij de projecten van Hellebrekers betrokken is, bijvoorbeeld door VCA-certificeringen en een actuele intern toepasbare RIE (Risico Inventarisatie en Evaluatie);
 • Het aanbieden van een loopbaan – een functie met doorgroeimogelijkheden – in plaats van een baan;
 • Stimuleren van regionaal technisch onderwijs door het aanbieden van leer-werktrajecten en betrokkenheid bij bijvoorbeeld de Techniek Academie, het RBPI (Regionaal Beleidsplatform Installatietechniek) en het Platform Techniek Noordwest-Veluwe;
 • Stimuleren van technisch onderwijs in de Nederlandse watersector, door betrokkenheid bij Topsector Water;
 • Vrijwillig bijdragen aan extra voorzieningen voor patiënten in het St. Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk, via betrokkenheid bij de Stichting Vrienden van het St. Jansdal;
 • Official sponsorschap van sportorganisaties, zoals de Koninklijke Nederlandse Zwembond en diverse regionale sportverengingen.

Planet

Planet omvat de zorg voor de natuurlijke leefomgeving, voor milieu en energie. Bij Hellebrekers zijn we ervan overtuigd dat techniek een cruciale bijdrage levert aan een beter milieu. Naast het verduurzamen van onze bedrijfsactiviteiten zetten we daarom sterk in op het realiseren van techniek die minder belastend is voor de natuur. Dit blijkt onder meer uit:

 • Ontwikkelen en leveren van duurzame technieken voor de leisure sector en de maak- en procesindustrie;
 • Focus op de inzet van hernieuwbare energiebronnen en energiebesparingsgaranties in de leisure sector en industrie;
 • Scheiden van afval, bewust omgaan met intern energieverbruik en het brandstofverbruik van ons wagenpark, het hergebruiken van restmaterialen;
 • Stimuleren van het duurzaam opzetten van onze bedrijfsvoering en projecten, bijvoorbeeld door registratie bij het platform Duurzameleverancier.nl.
 • Stimuleren van veilig en gezond zwemwater door betrokkenheid bij vakorganisaties zoals ENVAQUA en Adviesgroep Nieuwe Zwembadwetgeving.

Profit

Profit houdt in dat een organisatie gericht is op de markt en op het creëren van economische waarde. Profit is noodzakelijk om de toekomst van een organisatie zeker te stellen, en vormt een voorwaarde voor de uitvoer van People en Planet. Op verschillende vlakken laat Hellebrekers zien dat een efficiënte bedrijfsvoering samen kan gaan met duurzaamheid:

 • Voldoen aan de eisen van de laatste editie van ISO 9001 (2015), een internationale norm voor management van kwaliteit op het gebied van klant, product en organisatie;
 • Vraag gestuurd opereren, dat wil zeggen vanuit de klant ontwerpen en aanbod bepalen op grond van klantdialogen en marktonderzoek;
 • In verschillende bedrijfsonderdelen implementeren van Lean Management, waarbij de focus ligt op het realiseren van maximale waarde voor de klant met zo weinig mogelijk verspillingen;
 • Lidmaatschap van brancheorganisaties, zoals het FME en Techniek Nederland;
 • Betrokkenheid bij landelijke overlegorganen voor wet- en regelgeving, bijvoorbeeld de adviesgroep voor de nieuwe zwemwaterwetgeving;
 • Stimuleren van samenwerking met andere organisaties door betrokkenheid bij onder andere regionale bedrijvenkringen en de Vereniging voor Sport & Gemeenten.