WEB Duurzaamheid

Duurzaamheid en energie

Energie-intensieve gebouwen zoals sportaccommodaties en industriële complexen gebruiken naast elektriciteit vaak ook op grote schaal aardgas en drinkwater voor hun bedrijfsvoering. Door de energietransitie, hoge brandstofkosten en de steeds strengere milieueisen wordt bij deze gebouwen de vraag naar duurzame (hernieuwbare) energie steeds groter. Hellebrekers kan ze helpen door op efficiënte wijze het energie- en gasverbruik te reduceren. Dit heeft tot gevolg dat de energierekening fors omlaag gaat, terwijl aan de laatste milieueisen wordt voldaan.

Efficiënt energiegebruik realiseren wij door onnodig verbruik en verspilling te voorkomen, duurzame energie op te wekken en installatietechnische processen optimaal op elkaar af te stemmen. De diensten die Hellebrekers op de markt brengt, vormen dé oplossing voor het realiseren van duurzaam en efficiënt energiegebruik tegen minimale exploitatiekosten!