Intro bg 4

Elektrotechniek (sterk- en zwakstroom)

Binnen de techniek is de manier waarop sterkstroom- en zwakstroominstallaties worden aangestuurd volop in ontwikkeling. Die aansturing wordt steeds minder door mensen gedaan en steeds verder geautomatiseerd. Dit geldt voor de aansturing van industriële procesinstallaties (sterkstroom), maar ook voor communicatie- of beveiligingsinstallaties (zwakstroom) binnen gebouwen. Daarnaast wordt stroom steeds populairder als alternatieve bron voor fossiele brandstoffen: met elektrificatie kan het energieverbruik – en daarmee ook de energierekening – worden verlaagd. Bij het ontwerp en de realisatie van elektrotechnische installaties voor grote complexen of de industrie is expertise op het gebied van sterk- en zwakstroom dus een absolute must. En juist die expertise vindt de klant bij Hellebrekers.

Elektrotechniek zit verweven in alledaagse activiteiten en wordt soms als een vanzelfsprekendheid gezien. Maar binnen zowel publieke als industriële omgevingen speelt elektrotechniek een essentiële rol in het continueren van de bedrijfsvoering. Is de stroomvoorziening niet goed ingeregeld, dan valt de productie stil. En werken de warmtepompen niet, dan kan het zwembadwater niet worden verwarmd. Met elektrotechniek laten we gebouwen en alle processen die daarbinnen plaatsvinden, functioneren. En veilig. En comfortabel. Hellebrekers ontwerpt, realiseert en onderhoudt diverse elektrotechnische installaties in sportcomplexen en industriële bedrijven. We zorgen hierbij voor een optimale aansturing van processen en helpen gebouwen verduurzamen. Dit doen we op basis van de onderstaande specialismen.