Afbeelding voor Linked In Tekengebied 1

Whitepaper "Pick it up, investeer en verdien meer"

Investeren in robotisering is niet goedkoop, maar verdient zichzelf terug en levert geld op. Maar er is meer mee te winnen dan euro's alleen. De return on Investment gaat verder dan geld.

Afbeeldingen voor Linked In Vision a problem free picking Vision a problem free picking

Whitepaper "Vision a problem-free picking"

Vanuit de onbekendheid met de mogelijkheden die een meer geavanceerde bin picking robots (BPR's) met vision biedt, lopen veel bedrijven in de proces- of postverwerkende industrie tegen problemen aan en leven er diverse misvattingen.

Deze whitepaper benoemt 10 van de meest voorkomende problemen en misvattingen en geeft aan hoe slimme BPR's deze kunnen oplossen, dan wel pareren.

Afbeelding_Whitepaper_Problemen

Whitepaper "Maak van uw probleem onze oplossing"

In de maak- en procesindustrie komen verschillende problemen voor. Kennis lekt weg, het is moeilijk goed personeel te vinden, machines staan stil en het onderzoeken van klachten... dat kost veel te veel tijd. Voor ieder probleem is er een oplossing; kunst is om de juiste oplossing te vinden.