WEB Gebouwautomatisering smart building

Gebouwautomatisering (smart building)

Op het gebied van gebouwautomatisering denkt Hellebrekers graag met haar klanten mee. Gebouwautomatiseringssytemen, ook wel Gebouw Beheersystemen (GBS) genoemd, zijn systemen waarmee verschillende installaties in een gebouw – zoals klimaat - en elektrotechnische installaties en energiemanagementsystemen – worden aangestuurd en op elkaar worden afgestemd.

Van industriële hallen tot zwembaden, van dierenparken tot levensmiddelenproducten en van kantoorpanden tot gemeentehuizen; Hellebrekers is een uiterst betrouwbare en vakkundige partner bij het inrichten van de hardware en software van gebouwgebonden systemen.

Wij hebben een hecht team van deskundige hardware-, software- en projectengineers die nauw samenwerken bij het oplossen van besturingsvraagstukken of meet- en regeltechnische kwesties. Daarbij houden we rekening met de technische eisen van het gebouw en kijken we zorgvuldig naar de organisatorische behoefte van de gebruikers. Uiteraard worden alle installaties ontworpen volgens de geldende normen en richtlijnen.

Een GBS bevat vaak een variëteit aan installaties, zoals klimaatinstallaties, sanitaire installaties, beveiligingssystemen etc. Op een monitor wordt weergegeven hoe deze installaties opereren en of ze aan de eisen voldoen die aan de verschillende installaties wordt gesteld. Het systeem maakt aan de ene kant inzichtelijk waar storingen precies zitten waardoor deze sneller opgelost kunnen. Aan de andere kant detecteert het mogelijke knelpunten, waardoor er minder storingen zijn en er een verbeterde continuering van de gebouwgebonden processen ontstaat. Andere functionaliteiten kunnen zijn het regelen van de overall temperatuur en de mogelijkheid om tijdelijk bestaande installaties aan en uit te schakelen. Gebouwautomatisering geeft de gebruiker o.a. inzicht in het energieverbruik en levert een verbeterd binnenklimaat op.

Hellebrekers werkt samen met geselecteerde toeleveranciers van gebouwbeheersystemen. Zij leveren de hardware en wij installeren, bedraden, programmeren en implementeren deze. Priva is een wereldwijd opererende leverancier van beproefde hardware en software voor gebouwautomatisering. Het bedrijf is leidend in de ontwikkeling en productie van technologie voor de optimalisering van omgevingscondities en procesbeheer. Kieback&Peter is een toonaangevende, internationale expert voor gebouwautomatisering. Met behulp van soft- en hardware verbindt het bedrijf verwarming, ventilatie, luchtbehandeling, brandbeveiliging en andere gebouwtechniek in een netwerk tot een optimaal systeem. Regin levert slimme automatiseringstechnologie voor klimaatbeheersing in gebouwen.