Missie en Visie HB

Missie & Visie

Missie: waarvoor (be)staan we?

Hellebrekers optimaliseert de prestaties van organisaties in de maak- en procesindustrie en de leisure sector door als specialistisch partner op te treden bij het ontwerpen, realiseren, onderhouden én beheren van duurzame technische installaties.

Visie: waarvoor gaan we?

Om onze missie te behalen wil Hellebrekers vooroplopen in de waterbehandeling, automatisering, werktuigbouw en elektrotechniek voor proces- en gebouwinstallaties. Op basis van vakkennis en vakkundigheid in state-of-the-art technieken blijven we daarom continu zoeken naar vernieuwende ontwerpen, software applicaties, besturingssystemen, realisatie- en beheermethoden die passen bij onze markten en klanten.

Voor klanten zijn we specialist en strategisch partner bij het creëren van slimme, energie-neutrale technieken die hen ontzorgen en ondersteunen bij het behalen van hun doelstellingen.

Aan medewerkers bieden we een gemoedelijke, inspirerende werkomgeving met uitdagende technische opdrachten en mogelijkheid tot professionele doorontwikkeling.

In onze contacten met leveranciers staan betrouwbaarheid, wederzijds respect en samenwerking centraal, en willen we de hoogst haalbare kwaliteit voor de samenstelling van onze software, hardware en installaties.

Met partners gaan we een vertrouwensrelatie aan waarbij sprake is van wederzijdse waarde-creatie, bijvoorbeeld als het gaat om technologische ontwikkelingen, maatschappelijke betrokkenheid of professioneel netwerken.

In het belang van de gemeenschap leveren wij onze diensten en producten met respect voor mens, maatschappij en milieu, en laten wij waar mogelijk onze omgeving mee profiteren van onze activiteiten.