Intro bg 4

ERP Software (tClick)

ERP (Enterprise Resource Planning ) heeft als doel om vanuit de kantooromgeving de productiviteit van bedrijven te verbeteren, kosten te beheersen en optimaal te voldoen aan klantwensen. De inrichting van ERP software hangt samen met de branche waarin de software wordt toegepast. Dat maakt een ERP-systeem dat is geënt op een specifieke branche uitermate interessant. Hellebrekers biedt ondersteuning in kantoorautomatisering in de vorm van tClick ADM, een ERP softwarepakket dat speciaal is ontwikkeld voor de betonindustrie. tClick ADM vindt zijn oorsprong in Jonker Elektrotechnische Bedrijfsautomatisering BV, dat per 2017 onderdeel is van Hellebrekers.

ERP is een omvangrijk automatiseringssysteem dat uiteenlopende bedrijfsprocessen integreert en centraal registreert. Met ERP software worden financiële, logistieke en administratieve bedrijfsprocessen ondergebracht in één centrale database. De verkoopafdeling legt er klantgegevens, offertes en verkooporders in vast, de logistieke afdeling voert materiaalgegevens, voorraden en productieorders in en de inkoopafdeling de gegevens van toeleveranciers en inkooporders.

Het ERP-systeem is opgebouwd uit verschillende modules, die elk gericht zijn op een specifiek bedrijfsproces en hierover real-time informatie bevatten. De samenstelling van modules sluit aan bij de automatiseringsbehoefte van het productiebedrijf. Alle ERP modules zijn aan elkaar gekoppeld. Dit resulteert in een database waarin de verstrekte informatie eenduidig is en die informatie eenvoudig tussen afdelingen kan worden uitgewisseld. Hierdoor wordt de onderlinge samenhang tussen bedrijfsprocessen duidelijker en groter. Er kan zichtbaar worden gemaakt welke verbanden er zijn tussen verkoop, ontvangen orders, voorraad, inkoop en productie. Ook kan een ingevoerde bestelling bijvoorbeeld automatisch worden verwerkt tot een inkooporder.
Omdat gegevens niet dubbel worden ingevoerd en iedereen met dezelfde ERP database werkt, kunnen bedrijven in de kantooromgeving sneller en efficiënter werken. Zo kan met een minimale voorraad worden gewerkt, en met de juiste beschikbaarheid van personeel en materiaal. Bovendien kunnen vanuit de database rapportages en overzichten worden gerealiseerd die het management helpen bij het gericht sturen van het bedrijf.

Erp1

tClick ADM

tClick ADM is een ERP-systeem dat specifiek bedoeld is voor betonmortelcentrales en betonwarenfabrieken. De logistieke stromen en betonsamenstellingen worden er in vastgelegd, maar ook de orderadministratie en facturatie zijn functionaliteiten van de software. Bovendien kan dit pakket direct worden gekoppeld met de besturing van de installaties op de productievloer. Voor de besturing maakt Jonker gebruik van het eigen tClick Vision systeem.

De financiële, logistieke en productie-gerelateerde bedrijfsprocessen zijn in tClick ADM onderverdeeld in negen modules:

tClick Offerte

tClick Offerte maakt het mogelijk om eenvoudig offertes aan te maken op basis van gegevens uit de centrale database. De klantgegevens kunnen eenvoudig worden opgehaald, werklocatiegegevens worden ingevoerd, recepten worden gekozen, en afleverafspraken worden vastgelegd.

tClick Facturatie

Met tClick Facturatie wordt gefactureerd op basis van gemaakte offerteafspraken en afleverbonnen. Klanten kunnen de boninformatie op volledigheid controleren, waarna een proforma factuur wordt gemaakt. Indien gewenst kunnen ze de factuur handmatig wijzigen alvorens deze af te drukken. Door middel van een exportkoppeling worden de facturen doorgeboekt naar de boekhoudsoftware.

tClick Limiet

Om geen risico te lopen op niet betaalde rekeningen is tClick Limiet ontwikkeld. Deze module zorgt ervoor dat er niet meer geleverd wordt aan klanten als de kredietlimiet overschreden is.

Erp3

tClick Orders

tClick Orders is de module waarin de orderaanname en verwerking plaatsvindt. Er bestaan drie varianten van tClick Orders:

  • tClick Orders, de basisversie voor één gebruiker met één centrale;
  • tClick Orders Plus, voor een situatie met meer gebruikers en/of centrales;
  • tClick Orders Plus Planning, met de mogelijkheid tot het plannen van toekomstige ritten van truckmixers, aan de hand van een grafische weergave

tClick Truckmonitoring

Om het planningsproces zo efficiënt mogelijk aan te sturen is het belangrijk om zicht te hebben op de werkelijke locatie van de truckmixer. Die informatie wordt verkregen met de tClick TruckMonitor. We zijn hiervoor de samenwerking aangegaan met TomTom. TomTom weet exact waar elke truckmixer zich bevindt, er wordt zelfs een signaal gegeven op het moment dat de truckmixer begint met lossen. Actuele data over de trucklocaties worden continu gebruikt als input voor tClick Orders Plus Planning. Voor de juiste adressering maakt Hellebrekers gebruik van Basisregistraties Adressen en Gebouwen.

tClick Laboratorium

In tClick Laboratorium (LabAnalyse en LabStatistiek) legt de klant alle gegevens van de dagelijkse werkzaamheden in het laboratorium vast. Voorbeelden van deze werkzaamheden zijn zeefanalyses, het aanmaken van kubussen, het invoeren van druksterkten en waterbindmiddel factoren (WBF). Ook rapportages die nodig zijn voor overdracht aan de Betonvereniging kunnen met tClick Laboratorium worden gerealiseerd.

tClick Productie

tClick Productie leest alle productiegegevens uit de besturing en slaat deze op in een database. Met deze module wordt inzichtelijk gemaakt wat de verbruiken van de grondstoffen en de werkelijk afgewogen hoeveelheden aangevoerde grondstoffen zijn geweest.

tClick Backup & Restore

Met de tClick module Backup & Restore beschikt de klant over de mogelijkheid om de gegevens uit de tClick Vision besturing op de server op te slaan. Het gaat daarbij om alle data in de procesbesturing, zoals recepturen, weegbakinstellingen, PLC-timers en alle andere belangrijke procesparameters.

tClick Replicator

Indien een klant meerdere centrales of fabrieken heeft, is het van belang dat alle gegevens – zoals adresbestanden, recepten, etc. – op iedere locatie eenduidig zijn. De tClick Replicator houdt de databases op de servers van iedere centrale of fabriek gelijk.