IMG 2325

Masterclasses Zwemwater

Bezoekers vertrouwen erop dat zwemmen gezond en veilig is. Maar hoe garandeer je dat het water helder blijft en er voldoende zuiveringsmethoden worden toegepast met een minimum aan bijwerkingen? Daar is technische kennis en kunde op de zwembadvloer voor nodig, zoals medewerkers die correcte metingen van zwemwaterkwaliteit kunnen uitvoeren en meetresultaten accuraat kunnen interpreteren. Met de nieuwe zwemwaterregelgeving in het vooruitzicht zijn deze kennis en kunde onmisbaar.

Wetenschapper en Hellebrekers collega Maarten Keuten merkte dat er in Nederlandse zwembaden behoefte was aan meer bekwaamheid in metingen van zwemwater. Hij besloot hier iets aan te doen: op grond van Maartens theoretische kennis en ervaring op de werkvloer bij Hellebrekers ontwikkelde hij de Masterclass Zwemwaterfiltratie en de Masterclass Zwemwaterchemie. Deze masterclasses worden meerdere keren per jaar door ons georganiseerd. Ze vallen onder de licentieregeling van de Nationale Raad Zwemveiligheid. Voor deelnemers zijn ze bijzonder leerzaam gebleken, met uiterst waardevolle inzichten voor de dagelijkse werkomgeving.

Op dit moment zijn de nieuwe data nog niet bekend. Wel kunt u uw belangstelling kenbaar maken door het belangstellingsformulier in te vullen. Wij houden u dan op de hoogte.

WEB Masterclass Zwemwaterfiltratie

Masterclass Zwemwaterfiltratie

Doelgroep: zwembadmedewerkers verantwoordelijk voor filterspoelingen;

Doel: kennis over filtratietechnieken, kunnen beoordelen of het spoelproces correct is verlopen, kunnen vaststellen welke optimalisatiemogelijkheden er zijn;

Inhoud: noodzaak van het filtratieproces, werking van het filter en verschillende filtratietechnieken, signaleren en oplossen van filtratieproblemen, besparen op water- en energieverbruik, nieuwe filtratietechnieken, mogelijkheden nieuwe zwemwaterregelgeving.

Datum: 11 juni 2024 en 7 november 2024
Locatie: Hellebrekers Nunspeet

Filters

Masterclass Zwemwaterchemie Niveau 1

Doelgroep: zwembadmedewerkers die dagelijks metingen uitvoeren;

Doel: kunnen uitvoeren van basismetingen, kennis over mogelijke oorzaken van verstoorde metingen, kunnen beoordelen van meetresultaten;

Inhoud: kennen en kunnen van monstername, basis chemie, meten en analyseren, implicaties van de meetresultaten, signaleren van problemen.

Datum: 26 september 2024
Locatie: Hellebrekers Nunspeet

Zandfiltratie specialisme filtratie

Masterclass Zwemwaterchemie Niveau 2

Doelgroep: technisch zwembad personeel dat kalibraties uitvoert en doseringen instelt;

Doel: kennis over het begrip pH, kunnen uitvoeren van berekeningen voor dosering van bicarbonaat en vlokmiddel;

Inhoud: chemie, pH, buffercapaciteit, Langelier index, werking van vlokmiddel, verschillende meetelektrodes, instellen van doseringen (voor VBC, pH, vlok en bicarbonaat), uitvoeren van dagelijkse metingen (pH, bicarbonaat, troebelheid en vlokmiddel), uitvoeren van kalibraties, verwijdering van GBC, correctie van buffercapaciteit en troebelheid.

Datum: 10 oktober 2024
Locatie: Hellebrekers Nunspeet

WEB Masterclass Niveau 3

Masterclass Zwemwaterchemie Niveau 3

Doelgroep: zwembadmedewerkers die eindverantwoordelijk zijn voor de zwemwaterkwaliteit;

Doel: kennis van achtergronden bij desinfectie en oxidatie, kunnen nemen van besluit tot ontruiming van een bassin, kunnen beoordelen welke verbeteringen zullen leiden tot een optimale balans tussen hygiëne, veiligheid en comfort;

Inhoud: chemie, werking van desinfectie, micro-organismen, oxidatie, berekenen en uitvoeren van correcties voor te hoog VBC, ureum, THM’s, chlooramines (ook lucht), chloride, chloraat, bromaat, nitraat, microbiologische parameters, KMn04-verbruik, combineren van meetresultaten en afwijkingen, nemen van besluit tot ontruiming.

Datum: 21 november 2024
Locatie: Hellebrekers Nunspeet