Intro bg 4

AR in de marketing van industriële robotica

AR Robotica 2

Hoe maak je aan industriële klanten duidelijk wat de toegevoegde waarde van robotica is op hun fabrieksvloer? Tot op heden gebeurt dit met brochures en presentaties, of met productdemonstraties op externe locaties. Maar met deze middelen blijven vragen van klanten nog vaak onbeantwoord. Dankzij software engineer Noël Imming kan de sales afdeling van Hellebrekers Industriële Automatisering straks met AR een volledig en op maat gemaakt verhaal over robotica aan de klant vertellen.

AR verbindt de realiteit en de virtuele wereld met elkaar. Bij AR wordt digitale informatie toegevoegd aan de waargenomen werkelijkheid; de werkelijkheid wordt ‘verrijkt’ met extra content in de vorm van hologrammen. Denk bijvoorbeeld aan een zwevend dahsboard met bediening. Of 3D objecten die op een bepaalde plek in de werkelijkheid worden geplaatst. Om de hologrammen te kunnen zien, is een technisch hulpmiddel nodig dat de AR beelden kan weergeven, zoals een tablet of AR-bril.

Vooral binnen de B2B context biedt AR mogelijkheden voor het verbeteren van de ‘client experience.’ Traditionele communicatiemiddelen zijn relatief statisch en externe demonstraties zijn vaak niet toegespitst op klantsituaties. Dit zorgt ervoor dat het beeld dat de klant van het product krijgt dikwijls onvolledig is. Met de inzet van AR kan het verhaal van het product tot leven worden gebracht binnen de klantomgeving. Door het product in 3D te presenteren kan er een goede visuele uitleg van worden gegeven, en kan de klant een visueel voorproefje krijgen van het resultaat van on-site implementatie.

Noël Imming werkt bij Hellebrekers Industriële Automatisering aan een AR-applicatie die robotica tastbaar maakt voor onze industriële klanten. Hij realiseert een applicatie voor de Microsoft HoloLens (AR-bril) die in staat is robot simulaties te visualiseren die passen bij de productielocatie van de klant. Voordat Noël deze applicatie kon realiseren, bracht hij eerst in kaart met welke fysieke omgevingen onze klanten – en dus ook hun robots – over het algemeen te maken hebben. Daarna exporteerde hij verschillende robot simulaties naar een bestandstype dat met de HoloLens weer te geven is. De innovatieve AR-applicatie bevat de volgende eigenschappen:

- Automatisch positioneren van een robotmodel op basis van een AR-sticker (sticker die je met de HoloLens moet scannen, waarna de hologram ‘achter’ de sticker wordt geactiveerd);

- Handmatig positioneren van een robotmodel op basis van spatial mapping (het robotmodel kan met drag & drop controls worden verplaatst op een 3D kaart van de omgeving – bij het loslaten wordt het model automatisch op de grond gepositioneerd);

- De optie om het 3D model van de robot te schalen;

- De optie om meerdere robotmodellen apart of tegelijkertijd in te laden in de HoloLens;

- De optie om occlusion aan/uit te schakelen (bij occlusion beperken objecten die in de ruimte voor de gesimuleerde robot staan ook daadwerkelijk het zicht op de robot, om een meer waarheidsgetrouwe weergave van de positie van de robot te bieden).

Hellebrekers Industriële Automatisering houdt graag haar ogen open voor nieuwe technologieën om de markt nog beter van dienst te kunnen zijn. De HoloLens-applicatie is daar een fantastisch voorbeeld van.