Presentatie Freek van Beersum sales consultant Hellebrekers SMALL

Onkruid verwijderen tussen de gewassen, gerbera’s plukken, dubbelneuzen onderscheiden van gewone bollen, het opbinden van planten voor de retail of de kwaliteit van het wortelstelsel van een gewas beoordelen. Allemaal arbeidsintensieve handelingen, noodzakelijk in de agrofood en glastuinbouw sectoren. Maar ook in deze sectoren is het vinden van voldoende gekwalificeerde medewerkers lastig. Reden voor FME om het publiek-private samenwerkingsproject PPS ‘Handsfree Production in Agrifood’ te initiëren. Om te kunnen versnellen, heeft deze PPS zich o.a. als doel gesteld om een aantal prototypes van een nieuwe generatie robots te ontwerpen.

Op 3 november jl. vond één van de bijeenkomsten bij Hellebrekers plaats. Genodigden waren mensen uit de agrifood vanuit hun behoefte aan prototypes enerzijds en de aanbieders van technologische oplossingen anderzijds. Kennisuitwisseling tussen diverse stakeholders vormt een belangrijk onderdeel van dit project; tijdens deze bijeenkomst werden de lopende samenwerkingen en onderzoeken toegelicht en wat de resultaten tot nu toe zijn.

Het project kent drie uitgangspunten; de focus op kennisontwikkeling door het ontwerpen en ontwikkelen van concrete ontwerpen en prototypes voor de markt, direct gekoppeld aan het werken aan een aantal kennisvragen belangrijk in de robot toepassingen, en het laten zien waar we mee bezig zijn en daarbij open staan voor kennis en ideeën van externen.

Meer informatie over FME en dit project: klik hier

Presentatie Jos Ruizendaal Wageningen Universiteit SMALL