Gieterij Doesburg 1

Gieterij Doesburg

Aanleiding

De gieterij in Doesburg wilde uitbreiden en vernieuwen en daarnaast duurzamer en milieubewuster werken. Een hele uitdaging voor een bedrijf dat evenveel elektriciteit gebruikt als de hele stad Doesburg bij elkaar.

Opdracht

Hellebrekers heeft meegedacht over het ontwerp en de opbouw om de elektrotechnische installatie te verduurzamen. Wij hebben alle elektrotechnische installaties gerealiseerd voor distributie naar de diverse regelkasten en onderverdeelkasten van de nieuwe inductieovens. Deze inductieovens van 45 ton smelten ruwijzer uit mijnen en restmaterialen uit de metaalindustrie. Zij zijn in staat om 8 ton staal per uur te verhitten tot boven de 16000C zodat het staal daarna gegoten kan worden.

Oplossing

Met de 3 nieuwe smeltovens wordt er aanzienlijk op energie bespaart. In de oude situatie bleef de gasgestookte oven continu aan. Dit is niet meer nodig. Nu worden er bij toerbeurt twee van de drie inductie smeltovens gebruikt. Volgens de berekeningen betekent dit 34 procent minder CO2-uitstoot.

De oude oven is tot het laatste moment gebruikt zodat er geen stilstand ontstond. In de maanden daarvoor is er een nieuwe smelterij/hal neergezet voor de 3 veel efficiëntere opvolgers. Op deze manier kon er eerst proef worden gedraaid voordat de stekker van de oude oven er definitief uitging.

Ook hebben we een nieuwe trafo geplaatst van 2000 KVA. Vandaaruit is een middels een railsysteem het vermogen overgebracht naar de hoofdverdeelkast welke voorzien is van een hoofdschakelaar van 3200A. Om een beeld te krijgen van de omvang; dit is meer dan het verbruik van 1000 stofzuigers en 4x zoveel als een gemiddeld binnenzwembad verbruikt. Ook hebben we de nieuwe bekabeling gerealiseerd voor de algemene installaties en de verlichtingsinstallatie.

Resultaat

De tijd tussen het eerste gesprek met de directie van de gieterij in Doesburg en de realisatie was super kort. In een tijdsbestek van een paar weken was de hoofdverdeelkast uitgeëngineerd, definitief gemaakt en geassembleerd. Enkele dagen later werd deze al geplaatst. We hebben in zeer korte tijd alle energiebesparende maatregelen weten te realiseren. Met een reductie van een derde van de energiekosten mag met recht gezegd worden dat de gieterij in Doesburg veel uitgebreid en vernieuwd is en vele malen duurzamer is geworden. Helemaal klaar voor de toekomst.

5 Doesburg 25 04

Over

Gieterij Doesburg is in 1896 opgericht en heeft zich de afgelopen 125 jaar ontwikkeld tot een gerenommeerde ijzergieterij die in staat is om aan de hoge internationale standaards te voldoen.

Gieterij Doesburg is een leverancier van hoogwaardige gietijzeren componenten aan klanten in truck, motoren, automotive en landbouw sector. Meer informatie: Gieterij Doesburg