Wafilin Melkindikken container binnen

Wafilin Melkindikken

Aanleiding

Tijdens de Anuga Foodtec 2018 heeft Wafilin Systems het concept ‘Indikken van melk’ voor het eerst aan het grote publiek gedemonstreerd. Het concept won eerder al het Water Alliance Innovation Stimulation Award (WIS) en Wafilin Systems wilde tijdens de Anuga peilen of er een bredere belangstelling was. Die was er zeker, zowel nationaal als internationaal, wat voor Wafilin Systems de reden was om het concept om te zetten in een commerciële toepassing op boerderijniveau.

Opdracht

Hellebrekers Industriële Automatisering werd medio 2020 gevraagd aan de totstandkoming van deze melk-indik installatie mee te werken. Vanaf het begin waren er drie duidelijke randvoorwaarden waaraan de installatie moest voldoen. Qua grootte moest het geheel passen in een container. Dit om latere uitrol van meerdere installaties te vergemakkelijken. Daarnaast moest de melkveehouder de mogelijkheid behouden om de rauwe melk niet in te dikken, maar ‘gewoon’ als melk op te slaan in z’n melkkoeltank. De derde voorwaarde was dat de mini-fabriek aangesloten kon worden op het bestaande automatische melksysteem van de veehouder. Hellebrekers kreeg de opdracht alle benodigde bekabeling aan te leggen en de visualisatie van het gehele proces te verzorgen.

Oplossing

De oplossing werd gevonden door het gehele systeem in een verplaatsbare container te bouwen. De demonstratiecontainer staat nu op de Dairy Campus te Leeuwarden. Dit is een onderzoeksfaciliteit van de Universiteit van Wageningen en een proeftuin voor innovatieve melkveehouderij.

Eén van de voordelen van het bouwen in een container is dat het niet plaatsgebonden is. Westra RVS, het bedrijf dat voor het mechanische gedeelte heeft gezorgd, had de container op haar terrein staan. Hier hebben zij de membranen, kleppen, pompen, leidingwerk, sensoren en de tanken geplaatst. Hellebrekers heeft vervolgens de bekabeling en pneumatiek ter plekke gedaan en de software voor de visualisatie -SCADA-geïnstalleerd. De container is vervolgens naar de Dairy Campus getransporteerd en aangesloten op het melksysteem. Dit melksysteem was al bekend bij Hellebrekers IA: voor deze installatie heeft Hellebrekers namelijk de besturingskast geëngineerd en gebouwd.

Resultaat

Melk bestaat voor 87% uit water. Na ingebruikname van de installatie wordt iedere liter rauwe melk ingedikt tot de helft van het gewicht overblijft. Dit bespaart de gemiddelde melkveehouder het vervoer van 400.000 liter water. De installatie kan de melk twee keer indikken, zonder verlies van de melkkwaliteit en waardevolle nutriënten. De ROI (Return on investment) ligt op twee jaar.

De visualisatie software geeft op een groot beeldscherm het gehele proces weer. De verschillende sensoren meten o.a. de temperatuur, de druk in de systemen en het niveau in de tanken. Van iedere klep wordt weergegeven of deze open of gesloten is en de operator kan direct bijsturen als dat nodig is. Bijzonder is, dat iedere sensor een grafiek-functie kent: zo is altijd terug te zien wat er het afgelopen uur gebeurd is.

Foto container melkindikken lichter

Over Wafilin

Wafilin Systems heeft meer dan 40 jaar ervaring in het ontwerpen, ontwikkelen en leveren van innovatieve membraanfiltratiesystemen voor zeer efficiënte toepassingen in de voedingsmiddelen- en zuivelindustrie. Met deze unieke membraanfiltratietoepassingen helpt Wafilin Systems haar klanten waardevolle grondstoffen uit reststromen terug te winnen en te hergebruiken en tegelijkertijd de productieprocessen te optimaliseren en te verduurzamen. Meer informatie: www.wafilinsystems.nl