Intro bg 3

Robotica | Logistics

In iedere productiebedrijf zijn er werkzaamheden die door een robot zouden kunnen worden. Alles in één keer aanpassen is een utopie, dus moeten er keuzes gemaakt worden. Maar waar te beginnen, dat is de vraag. Robots kunnen werkzaamheden overnemen die Dull (saai), Dirty (vies) en Dangerous (gevaarlijk) zijn. Deze drie D’s kunnen als maatstaf dienen waar te beginnen met automatiseren vanuit het belang van de medewerkers. Daarnaast zijn efficiëntieverbetering en kostenbesparing belangrijke punten die een rol spelen bij de investeringsvraag.

Hellebrekers heeft zich gespecialiseerd in drie taken binnen de logistics waar een robot uitgerust met vision de werkzaamheden overneemt: palletiseren, depalletiseren en singuleren.

Palletiseren

Veilig en stabiel transporteren begint met goed palletiseren. Palletiseren is het laden van materialen op een pallet ten behoeven van opslag en goederenvervoer. Tegenwoordig bestaan pallets steeds vaker uit verschillende producten (rainbow-palletising). Met de automatiseringsoplossingen van Hellebrekers is het ook mogelijk om deze pallets volledig automatisch te palletiseren. Het robotiseren van dit proces brengt diverse voordelen met zich mee.

Welke palletiseeroplossing voor u de meest efficiënte is, wordt voor het grootste gedeelte bepaald door drie factoren. Bij iedere factor moeten de juiste vragen gesteld worden. De antwoorden op al deze vragen bepalen voor een groot deel welke robot, gripper en vision-systeem er nodig zijn. Het gehele palletiseerproces bestaat uit alle activiteiten die nodig zijn om producten op een pallet of op een slipsheet (unitizing) te stapelen. Met de automatiseringsoplossingen van Hellebrekers Industriële Automatisering is het mogelijk om het palletiseerproces volledig te automatiseren.

Depalletiseren

Het grootste verschil tussen palletiseren en depalletiseren is het doel van het proces. Bij het palletiseren wordt een lading gestapeld om deze klaar te maken voor transport of opslag. Bij depalletiseren worden ladingen daarentegen van een pallet gehaald om deze te sorteren en nodige wijzigingen aan te brengen voor verdere distributie- en opslagprocessen. Het lijkt enigszins op palletiseren met dit verschil dat het (vaak) pallets zijn die door externe partijen zijn geladen. De kans bestaat dat er geen logica in de opbouw zit en dat er allerlei verschillende artikelen op de pallet liggen.

ABB Robotic Depalletizer

De vision software moet in staat zijn alle artikelen afzonderlijk te detecteren, op te pakken en te plaatsen op de band. De focus ligt daarom ook meer op materiaal (wat moet ik oppakken) en rangschikking (hoe moet ik het oppakken en plaatsen) dan op snelheid.

Singuleren

Singuleren is het scheiden van de losse onderdelen van in bulk aangeleverde artikelen om ze vervolgens op een vooraf bepaalde manier neer te leggen. Singuleren werkt samen met een Vision-systeem gecombineerd met Artificial Intelligence (AI) en waar nodig machine learning (ML).

Robotica Singuleren 2

AI en ML zijn nodig, wanneer het ondoenlijk is om alle posities, groottes, gewichten en oppervlakten van de artikelen vooraf in te lezen. De AI leert zichzelf nieuwe inzichten aan en kan na een leerproces, zelf de juiste keuze maken hoe een artikel opgepakt kan worden.