Intro bg 2

Werkvergunning

De elektrotechnische installatie op deze locatie staat onder toezicht. Werkzaamheden aan deze installatie worden standaard gezien als zeer risicovol. U dient daarom voor uw elektrotechnische werkzaamheden aan een paar strikte eisen te voldoen.

Onderaan vindt u het formulier Verklaring van bevoegdheid voor het mogen uitvoeren van werkzaamheden (hierna te noemen 'werkvergunning') op deze locatie. Via deze werkvergunning worden de veiligheidseisen voor elektrotechnische werkzaamheden (NEN3140) op basis van zelfregulering met u afgesproken. U kunt als professional alleen aan het werk gaan als u hiermee akkoord bent. Zo wordt veilig werken beoogd en kan iedereen gezond en zonder letsel deze locatie weer verlaten en blijft materieel gespaard.

LET OP: indien u deze werkvergunning niet ondertekent, heeft u géén toestemming om op deze locatie elektrotechnische werkzaamheden uit te voeren.

Tabel letsel bij brand
Voorwaarden: u verklaart bij ondertekening dat:
  • u in het bezit bent van een geldig NEN3140 certificaat en/of dat u bent aangewezen als bevoegd persoon (VOP, VP, WV, IV) betrekking hebbende op het werk dat u gaat uitvoeren;
  • u de benodigde veiligheidsmaatregelen zoals genoemd in deze richtlijnen heeft genomen;
  • de genoemde persoonlijke beschermingsmiddelen aanwezig en in goede staat zijn;
  • alle maatregelen conform de vigerende richtlijnen (NEN3140) zijn of worden genomen om letsel danwel brand te voorkomen, dusdanig dat het uit te voeren werk van de hiernaast weergegeven risicotabel in rij 0 kan worden aangekruist.

Als u niet aan de voorwaarden van deze werkvergunning kunt voldoen, neem dan contact op met de toezichthouder van deze locatie.

Sluit vervolgens het werk af door het inleveren van bijgewerkte tekeningen. Dat kan digitaal of in klad.

  • Teken de wijziging (liefst met een rode pen) in.
  • Maak kopie (kleur) van dat deel van de tekening (A4-tje, A3-tje).
  • Vermeld daar het tekeningnummer en projectnummer op .
  • Zet je firmanaam, datum en eigen naam en telefoonnummer er bij.
  • Stop je wijziging achter het tab blad ‘wijzigingen’ voorin de tekeningenmap.
  • Indien dat tabblad nog niet aanwezig is, vraag er dan om bij je contactpersoon van de locatie.

Formulier werkvergunning

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.