Adviezen zwembaden tijdens gedeeltelijke lockdown

Door de ontwikkelingen rondom Corona zijn alle sportaccommodaties nu weer in een gedeeltelijke lockdown. Veel sportaccommodaties kunnen met beperkingen open blijven, douches en horeca zijn gesloten. Gelukkig mogen de kleedruimtes bij zwembaden toch onder voorwaarden open. Het blijft belangrijk om alle maatregelen uit het Protocol Verantwoord Zwemmen en de richtlijn Veilig zwemmen in Coronatijd op te volgen.

Voor sportaccommodaties, en met name zwembaden, is het van belang dat gedurende de gedeeltelijke lockdown specifieke stappen worden genomen op het gebied van hygiëne en veiligheid. Deze stappen zorgen ervoor dat bij de opstart na de lockdown geen nieuwe problemen ontstaan. Op basis van onze expertise in de zwembadtechniek adviseert Hellebrekers Water & Leisuretechniek u om tijdens de sluiting van uw bad de volgende punten zorgvuldig in acht te nemen:

  • Legionella drinkwater – zorg dat alle beheersmaatregelen met betrekking tot Legionella onverminderd van kracht blijven tijdens de sluiting van de douches en horeca. Wij adviseren u zelfs om de intensiteit van de maatregelen te verdubbelen omdat het drinkwaterverbruik sterk zal afnemen en het water langer stil komt te staan.
  • Drinkwaterverbruik – om te voorkomen dat drinkwater gaat stagneren, waardoor de kwaliteit verslechtert, is het verstandig om regelmatig water te spuien. Zorg dat de gehele inhoud van het koud- en mengwatersysteem tenminste één keer ververst wordt. Blijf deze spui gedurende de sluiting twee keer per week herhalen.
  • Als u bepaalde recreatieve elementen zoals whirlpool, glijbaan of speelstraat tijdelijk uit bedrijf moet nemen omdat er geen afstand tot andere gebruikers kan worden gehandhaafd, houdt u dan rekening met mogelijke gevolgen voor het Legionella-beheer van het zwemwater. Normaal worden speelelementen misschien alleen voor de opening een keer extra doorgespoeld, bij langdurige sluiting is het verstandig om dat een aantal keren per dag te doen. In veel gevallen is dit te automatiseren en kunt u spoeltijden op afstand aanpassen.
  • Zorg dat het zwembadwater gedesinfecteerd wordt zoals beschreven in de richtlijn Veilig zwemmen in Coronatijd. Dit betekent dus een iets verhoogde vrij chloorwaarde (richtwaarde 1.2 mg/L vrij chloor) en een iets verlaagde zuurgraad (richtwaarde pH 7.2).
  • Recent is de richtlijn Veilig zwemmen in Coronatijd in aangepaste versie (versie 9) gepubliceerd. De belangrijkste wijziging is dat de zwembadlucht weer gerecirculeerd mag worden. Ook in deze gedeeltelijke lockdown blijft hierbij de regel dat er sprake moet zijn van een minimaal aandeel verse buitenlucht (6.5L/s/persoon) en maximale ventilatorcapaciteit (90-100%).
  • Opleidingen – als er behoefte is aan opleidingen kunnen die digitaal aangeboden worden. Denk bijvoorbeeld aan een chemie-opleiding of opleiding over de omgevingswet. Laat het ons weten als er behoefte aan dergelijke opleidingen is. Wij beschikken over videofaciliteiten waarmee wij een aantal opleidingen digitaal aan kunnen bieden.

Uiteraard hoopt ook Hellebrekers niet dat sportaccommodaties opnieuw in een volledige lockdown belanden. Juist daarom bieden we bovenstaande adviezen voor een veilig en schoon bad in Coronatijd. We moeten allemaal samenwerken om het Coronavirus opnieuw terug te dringen.


19 oktober 2020