Balgstuw

Een woord dat je niet vaak hoort; balgstuw. Dit is een opblaasbare dam van 240 meter lang en 10 meter hoog. Deze dam wordt bij hoogwater opgeblazen om het Zwarte Meer en Ketelmeer af te sluiten. Dit waarborgt de veiligheid van het achterland. Balgstuw Ramspol is uniek omdat dit de enige balgstuw ter wereld is die als stormvloedkering dienst doet.

Hellebrekers heeft de opdracht ontvangen voor het vervangen van de scheepvaartseinen op de balgstuw. De scheepvaartseinen waarschuwen de scheepvaart als de balgstuw in gebruik is. Hierdoor is scheepvaart tijdelijk niet mogelijk.
De balgen liggen altijd op de bodem van het Ramsdiep. Zodra de sensoren één minuut lang een waterniveau van 50cm boven NAP meten worden deze reusachtige fietsbanden opgeblazen. In een uur tijd pompt de installatie 3.500.000 lucht en 3.500.000L water in de 3 ‘reuzeballonnen’, waardoor de balgstuw de waterweg volledig blokkeert. Gelukkig komen deze balgen maar eens in de 2 tot 3 jaar boven water. Wel vindt er elk jaar een functioneringssluiting plaats om er zeker van te zijn dat de stormvloedkering werkt als het moet.

De huidige seinen hangen boven het water en zijn niet toegankelijk voor onderhoud. Wij passen de constructie aan zodat onderhoud ook vanaf de kant mogelijk wordt. Met een speciaal werkschip met een hoogwerker vervangen wij de seinen vanaf het water. De scheepvaartseinen zijn nog gloeilampen en sterk verouderd.
Wij vervangen ze door Led2-lampen; afgezien van het milieuvoordeel heeft een Led2-lamp ook een betere zichtbaarheid, grotere betrouwbaarheid en langere levensduur, waardoor de onderhoudskosten lager zijn. Daardoor moet ook de aansturing/schakelkast door ons vervangen worden. Aankomende zomer starten we met het project, dan is de kans op hoog water het kleinst.