1678397773764

Brugge was deze week dé ontmoetingsplaats voor gemeenten en organisaties die zich in België lokaal bezighouden met sport. Tijdens het CongresLokaalSportbeleid gingen zij daar samen met sprekers en standhouders op zoek naar oplossingen voor actuele uitdagingen in de sport. Eén van de sprekers in Brugge was Marcel van den Berg, Commercieel Manager Hellebrekers Water & Leisuretechniek. Tijdens zijn inspiratiesessie vertelde hij over energiebesparingen in zwembaden. Marcels verhaal riep veel belangstelling op bij het Belgische publiek.

Ook binnen de Belgische zwembadbranche speelt het energievraagstuk een belangrijke rol. Zeker voor zwemaccommodaties die te maken hebben met gedateerde techniek. Tijdens zijn lezing zoomde Marcel in op energie-efficiëntie. Aan de hand van door Hellebrekers uitgevoerde verduurzamingen liet hij zien dat zwembaden verschillende energiebesparende technische oplossingen kunnen implementeren. Of juist maatregelen kunnen treffen die energieverspilling tegengaan.

De grote interesse van zijn toehoorders maakt dat Marcel met veel plezier terugkijkt op zijn lezing. Hartelijk dank, aan de bezoekers en organisatie van het #CongresLokaalSportbeleid!