Intro bg 3

Hellebrekers koploper in all-electric, gasloze sportaccommodaties

Besparen H

Eerder dit jaar ondertekende Hellebrekers Water & Leisuretechniek de ‘Routekaart Verduurzaming Sport.’ Dit deden we samen met o.a. het ministerie van VWS, NOC*NSF en de VSG. De Routekaart is een sectorgebonden vervolg op het landelijke Klimaatakkoord, en beschrijft de strategie die de sportsector hanteert bij het behalen van de klimaatdoelstellingen in 2050. Hellebrekers onderschrijft deze strategie door duurzaam en aardgasvrij te bouwen. Daar zijn wij specialist in. Zowel voor nieuwe als voor bestaande sportaccommodaties.

De klimaatverandering zet snel door. En Nederland wil minder afhankelijk worden van Gronings gas. De CO2-uitstoot moet dus fors teruggedrongen worden, en het gebruik van alternatieve energiebronnen moet een boost krijgen. Het einddoel in het Klimaatakkoord is een CO2-reductie van 95% in 2050, met een tussentijdse doelstelling van 49% reductie in 2030. In lijn met het Klimaatakkoord stelt de ‘Routekaart Verduurzaming Sport’ dat alle sportcomplexen in 2050 CO2-arm moeten zijn. Een belangrijke stap hierbij is het aardgasvrij maken van zwembaden en sporthallen.

De Routekaart voor de sportsector vraagt van sportaccommodaties dus dat zij overstappen op duurzame energie in combinatie met energiebesparende maatregelen. Bij het ontwerp, de bouw en het onderhoud van de technische installaties van Hellebrekers Water & Leisuretechniek staan deze aspecten centraal. We realiseren installaties die zo min mogelijk belastend zijn voor het milieu. Bij ieder project vragen we ons af welke (alternatieve) energiebron het beste past, proberen we zo veel mogelijk energie te besparen en kijken we waar we vrijgekomen energie weer opnieuw kunnen gebruiken. Inmiddels lopen we in de zwembadbranche voorop als het gaat om de bouw van all-electric, gasloze accommodaties.

Voor de nieuwbouw van sportaccommodaties levert Hellebrekers diverse duurzame oplossingen. Deze oplossingen kunnen, indien ze vanaf het begin in het ontwerp worden meegenomen, relatief eenvoudig gerealiseerd worden. Oplossingen ter vervanging van de cv-ketels betreffen o.a. verwarmingsinstallaties met warmtepompen en zonnecollectoren. Ook installaties waarmee ‘afval-warmte’ wordt teruggewonnen voor hergebruik kunnen aanvullend worden ingezet. Denk daarbij aan riothermie, warmteterugwinning op douche-en spoelwater. En aan warmteterugwinning uit ventilatielucht. Verder zijn de toepassing van energiezuinige verlichting, vraaggestuurde regelingen en een optimalisatie van de meet- en regeltechniek in veel gevallen interessant om het energieverbruik te verlagen.

Bij bestaande gebouwen is het gasloos maken vaak gecompliceerder. De gebouwschil is doorgaans minder goed geïsoleerd waardoor er veel energie verloren gaat. Bij winterse omstandigheden (-5° tot -10° Celsius) is dan een relatief groot vermogen noodzakelijk om het gewenste verwarmingsvermogen te produceren. Voorafgaand aan het doorvoeren van energiebesparende maatregelen is het dan ook belangrijk om eerst onderzoek te doen naar de schil van het gebouw en hier waar mogelijk aanpassingen in aan te brengen; dit om onnodig energieverlies te voorkomen. Wij hanteren hierbij het principe van Trias Energetica, een bekende driestappenstrategie om een energiezuinig ontwerp te maken.

Voor de bestaande sportaccommodaties heeft Hellebrekers een hybride oplossing bedacht. Deze oplossing houdt in dat de accommodatie het grootste gedeelte van het jaar door warmtepompen – zonder gas – wordt verwarmd en bij winterse omstandigheden door cv-ketels, die dan als back up worden ingezet. Bij een verdere doorontwikkeling van waterstof in Nederland kunnen de cv-ketels omgebouwd worden voor gebruik op waterstof. Aardgas is in dat geval niet meer nodig. Een oplossing die duidelijk op de toekomst gericht is en voor het bestaande zwembad een oplossing biedt die voldoet aan de doelstellingen van de in het Klimaatakkoord voorgestelde 49% reductie van CO2 in 2030.

Bij buitenzwembaden kan in de meeste gevallen een gasloze oplossing worden geïmplementeerd. Hierbij maken wij gebruik van de warmte van de zon, eventueel in combinatie met warmtepompen. Vele buitenbaden hebben wij op deze wijze al van het gas afgeholpen.