Intro bg 2

Hellebrekers maakt een innovatie zwembad zonder chloor realiteit

Home inno 2 lg

Hellebrekers collega Maarten Keuten bestudeerde jarenlang het gebruik van alternatieve desinfectie, biologische filtratie en de invloed van zwemmers op de kwaliteit van zwembadwater. Binnen de zwembadbranche zijn de onderzoeksresultaten revolutionair: ze tonen aan dat zuivering van het zwembadwater mogelijk is met waterbehandeling zonder een chemisch desinfectiemiddel (chloor).

De meest gebruikte methode voor desinfectie is chloreren, maar een nadeel daarvan is de vorming van ongewenste desinfectie bijproducten (DBP). DBPs ontstaan doordat afgegeven zwemmersvuil reageert met chloride. Ze kunnen allergische reacties bij zwemmers veroorzaken, bijvoorbeeld irritatie van ogen, huid of luchtwegen. Om DBPs te verminderen was volgens Maarten meer kennis nodig over de afgifte van stoffen door zwemmers en de invloed van alternatieve zuiveringsstappen.

Na het douchen geven zwemmers nog steeds vervuiling af aan het water, het zogenaamde onderwater zweten. Door middel van experimenten stelde Maarten het onderwater zweten vast. De resultaten wezen uit dat bij een wedstrijdzwemmer het aandeel van het zweten 40% is van alle afgegeven verontreinigende stoffen in het water. Niet vooraf douchen draagt daar nog eens 30% aan bij, en de laatste 30% is te wijten aan het niet gebruiken van een toilet.

Vervolgens analyseerde Maarten het effect van UV-behandeling in combinatie met twee alternatieve filtratiemethoden: ultrafiltratie voor de verwijdering van deeltjes en micro-organismen en biologische filtratie voor de verwijdering van de opgeloste stoffen. Zonder desinfectie van het zwembadwater, gaan de micro-organismen niet meer onmiddellijk dood en kan er een biofilm aan de badwanden ontstaan. Het onderzoek liet zien dat met de alternatieve behandeling de biofilmvorming en microbiologische waterkwaliteit op een vergelijkbaar niveau liggen met die van gechloreerd zwemwater. Het gebruik van biologische filtratie verbetert bovendien de verwijdering van ureum – dat onder meer in zweet en urine zit – en de vorming van nitraat in een gechloreerd systeem.

De onderzoeksresultaten tonen aan dat we met diverse zuiveringsstappen zonder toevoeging van een chemische desinfectant de waterkwaliteit van het zwemwater toch binnen de wettelijke normen kunnen houden. Hiermee vormt het onderzoek een enorme stap vooruit naar het zwembad van de toekomst, dat zwemplezier voor iedereen biedt.