Intro bg 2

Hellebrekers maakt Smart Factory mogelijk met nieuwe AR applicatie

Ar image

De Smart Factory beweging heeft ervoor gezorgd dat we opnieuw productieprocessen zijn gaan uitvinden en inrichten. Ze worden steeds vaker geïntegreerd in een gedigitaliseerde productiemodel. Kenmerken van dit model zijn real-time dataverzameling en -analyse, netwerkverbindingen, flexibiliteit en transparantie. Augmented Reality (AR) helpt bij de realisatie van de Smart Factory: de applicatie maakt binnen het gezichtsveld van de operator real-time informatie over het productieproces tastbaar. Hellebrekers Industriële Automatisering heeft met de Factory Assist een unieke, uiterst gebruiksvriendelijke AR-applicatie voor de Nederlandse maakindustrie ontwikkeld.

De Factory Assist is een AR-applicatie, waarmee het productieproces kan worden uitgelezen en aangestuurd. AR ontstaat wanneer via een bril met camera en miniatuurcomputer de waargenomen werkelijkheid wordt verrijkt met virtuele informatie. Op de fabrieksvloer gaat het dan om de projectie van procesindicatoren – zoals doorloopsnelheid, aantallen, productvervormingen of storingen – voor de ogen van de operator. Maar ook het scannen van barcodes, het weergeven van virtuele prototypen en het projecteren van actuele werkinstructies behoren tot de mogelijkheden van AR. In alle gevallen houdt de operator de handen vrij om tijdens het productieproces doelgericht actie te ondernemen. Dat resulteert in meer focus op kerntaken, minder fouten en een flexibel productieproces.

De Factory Assist van Hellebrekers Industriële Automatisering kan worden gebruikt als een hulpmiddel voor elke operator. Bij deze AR-applicatie kan de operator met zijn handen in real-time interactie hebben met de augmented reality die hij door de AR-bril voor zich ziet. Daardoor kan hij bijvoorbeeld een machine op de productielijn starten, stoppen, besturen. Verder kunnen met de Factory Assist machinegegevens worden bekeken en kan worden gecommuniceerd met specifieke productieprocessen. Ook kunnen machinestoringen worden opgelost met behulp van passende instructies die via de AR-bril worden weergegeven. De Factory Assist levert dankzij haar mogelijkheden een substantiële bijdrage aan het reduceren van procesverspillingen. De applicatie heeft dus belangrijke voordelen voor de omzet en kosten van een maakbedrijf.