Intro bg 2

Hellebrekers realiseert eerste ‘all-electric’ zwembad in Nederland

Electric zwembad

Omdat de oude sportaccommodatie in Hilvarenbeek het einde van de technische levensduur naderde, wilde de gemeente een nieuw sportcomplex laten bouwen dat naast mooi vooral ook duurzaam zou zijn. Hellebrekers leverde in combinatie met bouwbedrijf Pellikaan het winnende ontwerp. Met de nieuwste technische inzichten van Hellebrekers werd vervolgens het allereerste gasloze zwembad in Nederland gerealiseerd.

Sportcomplex De Roodloop in Hilvarenbeek huisvest behalve een zwemzaal met een wedstrijdbad ook een sporthal. Hellebrekers is verantwoordelijk voor de elektra, werktuigbouwkundige installaties en waterzuiveringsinstallaties van de complete sportaccommodatie. Hoewel aanvankelijk een gasaansluiting voor De Roodloop was gepland, besloot de gemeente op advies van Hellebrekers het sportcomplex verder te verduurzamen op basis van het ‘all-electric’ principe. Bij het ‘all-electric’ principe wordt de gehele energievraag elektrisch ingevuld. Fossiele brandstoffen zoals gas worden niet meer afgenomen voor verwarming of warmwatervoorzieningen.

De ‘all-electric’ technologie die Hellebrekers voor de Roodloop ontwierp en installeerde, is in de Nederlandse zwembadsector uniek. De elektriciteit voor de Roodloop wordt voor het grootste deel via zonnepanelen opgewekt. Daarnaast zorgen onder andere een tochtdichte isolatie, energiezuinige LED-verlichting, warmtepompen en warmteterugwinning op douche- en spoelwater ervoor dat er zo weinig mogelijk energie verloren gaat. Zo is een sportaccommodatie ontstaan die qua energie zelfvoorzienend is en dus het label ‘energieneutraal’ draagt. Dit zorgt in Hilvarenbeek niet alleen voor een lagere energierekening, maar ook voor minder CO2 uitstoot.

Hellebrekers heeft het volste vertrouwen in haar innovatieve technieken. Dat blijkt onder meer uit de afgegeven energieprestatiegarantie en het 20-jarige contract voor beheer en onderhoud van de installatietechniek in de Roodloop. Tijdens deze periode is Hellebrekers volledig risicodragend voor wat betreft storingen en vervangingsonderhoud. Om zicht te houden op de prestaties van het zwembad, implementeerden we een monitoringssysteem dat continu kijkt naar KPI’s zoals comfortwaarde, veiligheid en energieverbruik. Met het langdurige beheer- en onderhoudscontract voor de Roodloop zijn wij binnen de Nederlandse zwembadsector ongeëvenaard.