Intro bg 2

Hellebrekers weet wat er speelt in de zwembadtechniek

Image bij blog Zwembadkennis MK bijgesneden

Zwembadbezoekers gaan er eigenlijk gewoon vanuit: een goede waterkwaliteit en een betrouwbare zwemomgeving….

Hygiëne en veiligheid – beide zijn onlosmakelijk verbonden met zwembaden. Het is voor beheerders van zwembaden essentieel om hygiëne en veiligheid te borgen. Maar borging hiervan is beslist geen sinecure: in de praktijk moeten hiervoor diverse technieken en procedures zorgvuldig worden toegepast. Daarvoor is specialistische en actuele kennis nodig. Hellebrekers Water & Leisuretechniek heeft deze kennis in huis, en deelt haar zwembadkennis met de branche in de vorm van opleidingen en lezingen.

Voor de borging van hygiëne en veiligheid zit een zwembad boordevol beheersmaatregelen, zoals:

  • Desinfectie van het zwemwater, wat ervoor zorgt dat zwemmers niet ziek worden. Om er zeker van te zijn dat de desinfectie-techniek goed werkt, wordt de waterkwaliteit regelmatig handmatig gecontroleerd.
  • Filtratie van het zwemwater, waarbij onoplosbare vuildeeltjes zoals haren, huidschilfers en insecten worden opgevangen. Filtratie zorgt voor voldoende doorzicht van het water.
  • Luchtbehandeling, inclusief ventilatie, ontvochtiging en warmteterugwinning. Een goede luchtbehandeling resulteert in voldoende verse lucht in het zwembad.
  • Een legionellabeheersplan, om legionella te voorkomen en bijvoorbeeld legionella-veilige douches te garanderen.

Niet alleen het aantal beheersmaatregelen maakt de zwembadtechniek steeds complexer. Ook gebruikerskenmerken en maatschappelijke aandachtspunten vormen complicerende factoren. Immers, er moet wel voldoende verse lucht ingevoerd worden maar het mag niet tochten, het luchtklimaat moet comfortabel zijn voor alle gebruikers maar we moeten zuinig omgaan met energie en grondstoffen. Om dit voor de verschillende disciplines in zwembaden goed te regelen is specifieke zwembadkennis nodig.

Hellebrekers Water & Leisuretechniek houdt nauwkeurig de nieuwste ontwikkelingen in zwembadtechniek bij. Daarnaast ontwikkelen wij onze eigen specifieke zwembadkennis. Dit doen we enerzijds door wetenschappelijk onderzoek. Onze collega Maarten Keuten promoveerde in 2018 op het thema van alternatieve zwemwaterbehandeling. Ook na zijn promotie is hij blijven werken aan wetenschappelijk onderzoek naar optimale zwembadtechnologie. Anderzijds ontwikkelen we onze kennis ook op basis van praktijksituaties en de vraagstukken of behoeften die daaruit voortvloeien.

Op het gebied van zwembadkennis werken wij samen met gerenommeerde kennisinstellingen in Nederland. Denk aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Technische Universiteit Delft. Maar we staan ook in contact met kennisinstellingen over de grens, onder meer de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention in Atlanta en buitenlandse universiteiten.

Hellebrekers Water & Leisuretechniek gebruikt de ontwikkelde kennis bij het ontwerp en beheer van de zwembaden van onze klanten. Ook delen we deze kennis met de (inter)nationale zwembadsector, bijvoorbeeld door middel van lezingen op congressen, deelname aan werkgroepen en het geven van opleidingen en masterclasses. Door continu onze kennis door te ontwikkelen blijft Hellebrekers ook in de toekomst vooroplopen in de zwembadtechniek.