Intro bg 1

Nieuwe cursus scoort 8.0 bij zwembadprofessionals

Donderdag 26 september 2019 ging de cursus Borging Hygiëne en Veiligheid van start. En de eerste editie werd meteen met een prachtig cijfer beoordeeld. Tijdens de cursus worden professionals in de zwembadbranche voorbereid op de nieuwe Omgevingswet voor zwembaden. Deze nieuwe wet treedt op 1 januari 2021 in werking.

Onder de nieuwe Omgevingswet hangt het Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL). In dit BAL staan alle activiteiten die risico opleveren voor mens en omgeving. Zwemmen in een zwembad is aangewezen als een risicovolle activiteit in hoofdstuk 15: “Zwemmen of Baden in een Badwaterbassin” (Bzbb). De belangrijkste verandering van het Bzbb is de overgang van een middelvoorschrift naar een doelvoorschrift. In het kort betekent dit dat het niet meer uitmaakt hoe zwembaden gebouwd of geëxploiteerd worden, als ze maar voldoen aan een aantal meetbare kwaliteitsparameters.

Door de nieuwe werkwijze ontstaat er bewegingsruimte voor innovaties, maar daar staat tegenover dat de verantwoordelijkheden nog duidelijker bij de zwembaden komt te liggen in de vorm van de zorgplicht. Om goed invulling te geven aan deze zorgplicht moeten zwembaden alle risico’s met significant nadelige gevolgen voor Hygiëne en Veiligheid in kaart brengen. Daar waar die risico’s onacceptabel hoog zijn, moeten zwembaden beheersmaatregelen opstellen. Het uitvoeren van deze beheersmaatregelen is wettelijk verplicht. De zwembaden schrijven dus eigenlijk hun eigen regels.

Maar hoe doe je dat – risicoscenario’s bedenken?! En hoe moet je de afweging maken welke risico’s groot of klein zijn. En hoe weet je welke risico’s onacceptabel zijn? Vervolgens moet je daar beheersmaatregelen voor verzinnen. Waar ga je bij die beheersmaatregelen op sturen? En hoe kun je een weloverwogen keuze maken tussen verschillende beheersmaatregelen voor een bepaald risico?

Hellebrekers collega Maarten Keuten en zelfstandig juridisch adviseur Luc Vosters ontwikkelden en geven de cursus Borging Hygiëne en Veiligheid. Zij beantwoorden daarin samen met de cursisten bovenstaande vragen. De cursisten krijgen veel documentatiemateriaal die hen tijdens en na de cursus in de praktijk ondersteunt. Een groot deel van het cursusmateriaal is ook beschikbaar voor niet-cursisten via https://www.omgevingsweb.nl/themadossier/zwembaden.

Op de eerste cursusdag zorgde de aanwezigheid van managers, adviseurs, technici, zwemonderwijzers en handhavers voor een breed palet aan meningen en waardevolle discussies. Over de interpretatie van de verschillende weegfactoren. Over de noodzaak voor zwembaden om alle risico’s met significante gevolgen voor de hygiëne en veiligheid goed in kaart te brengen. En over het belang van kostenbesparende samenwerking tussen verschillende accommodaties binnen de regio’s. De deelnemers waren zo tevreden over onder meer de inleiding op de Omgevingswet, de uitleg over de nieuwe parameters en de praktijkvoorbeelden dat zij de cursus met gemiddeld een 8.0 beoordeelden. Een bijzonder geslaagde dag dus, zowel voor de cursisten als de docenten.

Wilt u ook goed voorbereid zijn voor 2021? Meld u dan nu aan voor de cursus Borging Hygiëne en Veiligheid: https://bit.ly/2BdNp5p.

Onderwaterr