Intro bg 1

Nog geen gevolgen corona voor dienstverlening Hellebrekers

Corona afb

Sinds de uitbraak van het coronavirus houdt Hellebrekers de informatievoorziening vanuit het RIVM, de Rijksoverheid en Techniek Nederland nauwlettend bij. De maatregelen die wij hebben getroffen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan zijn volledig in lijn met de adviezen van deze instanties. Zo doen wij er alles aan om de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers, klanten en partners maximaal te waarborgen. Dat is onze prioriteit. De genomen maatregelen zorgen er vooralsnog voor dat Hellebrekers haar producten en diensten kan blijven leveren.

Op 23 en 31 maart kondigde het kabinet aanvullende maatregelen aan in de aanpak van het coronavirus. Hellebrekers staat achter deze maatregelen en is blij dat ze beperkte gevolgen hebben voor onze dagelijkse werkzaamheden op dit moment. Onze kantoormedewerkers en medewerkers op klantlocaties werken gewoon door aan de lopende projecten.

Wel hebben wij conform de geldende maatregelen een strikt protocol. Voorlopig betekent dit concreet voor onze externe relaties:

  • Op onze kantoren in Nunspeet, Oss, Alphen aan den Rijn, Haaksbergen en Temse (B) wordt geen bezoek door externen ontvangen, tenzij strikt noodzakelijk. Wij bellen u voor een nieuwe afspraak in geval van reeds geplande afspraken.
  • Onze kantoormedewerkers leggen geen externe bezoeken af. Wel zijn wij telefonisch en digitaal (via de email en videobellen) bereikbaar voor het beantwoorden van alle vragen en het voeren van overleg;
  • Noodzakelijke bezoeken mogen plaatsvinden onder voorwaarde dat er minimaal 1,5 meter afstand wordt gehouden en de hygiëne in acht wordt genomen;
  • Leveranciers en koeriers worden gevraagd om bij aflevering van materialen het nummer van Magazijnbeheer te bellen. Dit nummer is zichtbaar bij toegang tot het terrein. Er worden dan afspraken gemaakt over een kortdurende, veilige aflevering van materialen;
  • Een deel van ons kantoorpersoneel werkt vanuit huis en is bereikbaar. De collega’s die op kantoor werken, zijn binnen onze kantoorgebouwen per afdeling gecompartimenteerd. Zij zijn voorzien van de nodige desinfectiemiddelen.
  • Onze collega’s op de projectlocaties maken zoveel mogelijk gebruik van hun eigen voorzieningen;
  • Onze collega’s in de buitendienst werken in kleine groepen en nemen op gezette tijden pauze, daarbij rekening houdend met de hygiënevoorschriften;
  • De afdeling Service & Technisch Beheer bepaalt in overleg met de opdrachtgever wat wel en niet veilig is voor onze technici. Werkzaamheden in de technische ruimte worden uitgevoerd met in achtneming van alle veiligheidsvoorschriften en hygiënemaatregelen.
  • Hellebrekers medewerkers met verkoudheidsklachten of koorts moeten thuis blijven. Dit geldt ook voor medewerkers waarvan één van de gezinsleden verkoudheidsklachten en koorts heeft. Wij verwachten van andere partijen op de projectlocaties dat deze RIVM richtlijnen ook voor hun medewerkers gelden.

Wij vertrouwen erop met deze maatregelen de continuïteit van onze activiteiten zeker te kunnen stellen. En wij rekenen op uw begrip en medewerking.