Blue

Een groot deel van het ingezamelde kunststofafval van consumenten is niet recyclebaar. Dit niet recyclebare afval wordt naar het buitenland (Duitsland) geëxporteerd om voornamelijk te worden toegepast als brandstof voor cementovens. Hellebrekers bouwt samen met Blue Cycle een verwerkingsinstallatie waarbij deze kunststoffen worden afgebroken tot hun ruwe vorm en er een grondstof van wordt gemaakt voor nieuwe kunststoffen.

De nieuwe fabriek wordt in Heerenveen gebouwd en wordt geheel ingericht voor het verwerken van kunststofafval tot olie, die ingezet kan worden als grondstof voor de productie van nieuwe kunststoffen. De techniek waarmee dit gebeurt heet pyrolyse. Pyrolyse is het op hoge temperatuur verhitten van materialen in afwezigheid van zuurstof. Blue Cycle heeft een nieuwe pyrolysetechniek bedacht om een kunststof afvalstroom aan te nemen die vroeger behoorde tot de niet recyclebare kunststoffen. Het doel is om 12 miljoen liter olie per jaar te produceren.

Het hele proces bestaat uit een aantal stappen. Om te beginnen bij het begin. Het ingezamelde plastic van huishoudelijk afval komt de fabriek binnen. Vervolgens wordt dit gesorteerd en voorbewerkt. Dat gebeurt door inerte materialen (zand, glas en metaal) van de kunststoffen te scheiden. Wat overblijft wordt door middel van de pyrolyse verhit, zodat deze kunststoffen worden afgebroken tot hun ruwe vorm (olie) en er een nieuwe grondstof ontstaat. Van deze olie kunnen, ter vervanging van aardolie, nieuwe kunststoffen worden geproduceerd. En daarmee is de cyclus rond en kan het proces opnieuw beginnen. Kortom een circulair model.

Hellebrekers regelt de centrale besturing van deze fabriek. Ons SCADA-systeem wordt gekoppeld aan alle installaties.
Hellebrekers is trots mee te kunnen werken aan de circulaire economie van dit initiatief van Blue Cycle. Het is een ontwikkeling die exact past in de huidige trend om de kunststofafvalberg te verminderen.

Render 5