Intro bg 4

Visual Link MES op een grow farm

Protifarm Productieproces

Wie denkt dat MES-software alleen toegepast wordt in productiebedrijven heeft het mis. Ook voor geautomatiseerde processen op een boerderij is MES uitermate geschikt. Hellebrekers Industriële Automatisering slaagde er onlangs in om de eigen, innovatieve Visual Link MES-software te implementeren bij een grow farm waar duurzame voedingsingrediënten worden geproduceerd uit gekweekte insecten.

Het Visual Link MES-softwarepakket is door Hellebrekers Industriële Automatisering zelf ontwikkeld, als reactie op een nog onvervulde behoefte op de industriële markt. Veel organisaties willen mee in de transitie naar Industry 4.0. Maar vaak hebben ze geen idee waar ze moeten beginnen, hoe Industry 4.0 gestalte moet krijgen op hun eigen locaties. Daarom creëerden we een MES softwarepakket met een modulaire opbouw. Hoewel Visual Link een generieke MES applicatie is waarmee data tussen de kantoor- en productieomgevingen wordt uitgewisseld, zorgen de modules ervoor dat we maatwerk kunnen leveren voor de klant. Het is niet nodig om alle modules tegelijk in te zetten; welke module(s) worden geïnstalleerd hangt af van de automatiseringsvraag van de klant.

De grow farm waar wij Visual Link hebben toegepast richt zich op ‘verticale landbouw.’ Dit is een vorm van landbouw waarbij gebruik wordt gemaakt van gestapelde kweeklagen. Zo worden bij onze klant insecten in lagen boven elkaar gekweekt. Uit de larven van deze insecten worden belangrijke nutriënten gehaald, zoals eiwitten. Bij de verticale kweek van insecten is nauwelijks kweekruimte en water nodig en blijft de uitstoot van CO2 beperkt. Bovendien hebben insecten weinig voer nodig. Een productieproces dus dat rekening houdt met bevolkingsgroei, milieu en klimaat.

Voor de verdere optimalisering van het geautomatiseerde productieproces nam de klant vier Visual Link modules af: Planning, Definition, Collect en Analyse. Met de Planning module kan de klant de verschillende stappen in het productieproces van de grow farm vaststellen. De Definitie module maakt het mogelijk om de parameters voor het productieproces te definiëren. En de Collect module stelt de klant in staat om productiedata voor analyse op te slaan. De grote hoeveelheid data die wordt verzameld vormt belangrijke input voor de Analyse module, waarmee we productiedata combineren en analyseren. De feedback die tot nu toe hieruit voortvloeide, was onder meer in de opstartfase van de grow farm – en de inrichting van het productieproces – enorm nuttig.

Wilt u meer weten over het Visual Link MES-softwarepakket van Hellebrekers Industriële Automatisering, neemt u dan contact op met Thomas Wilting, Sales Consultant Industriële Automatisering: T 06 29 56 45 25.