Impressie nieuwbouw Agro

Agro Tuin en Dier, Nunspeet

Aanleiding

Het sinds 1999 gevestigde bedrijfscomplex Agro Tuin en Dier te Nunspeet bestond tot 2021 uit verschillende kleinere ruimtes. Ter voorbereiding op de toekomst besloten de eigenaren het grootste gedeelte van het complex tegen de vlakte te gooien en te vervangen door nieuwbouw. Het nieuwe pand moest onder andere worden voorzien van duurzamer opgewekte energie, LED-verlichting en laag-temperatuur vloerverwarming.

Opdracht

Hellebrekers kreeg de opdracht om duurzame energievoorzieningen en de werktuigkundige werkzaamheden uit te voeren. Onder deze werkzaamheden vallen onder andere het aanbrengen, installeren en inbedrijfstellen van de verwarming, riolering, tapwater, sanitair en de elektrotechnische installatie en de verlichting.

Oplossing

In de oude situatie bevond de hoofdverdeelkast (HVK) van de Agro Tuin en Dier zich in het naastgelegen pand “De Molen De Duif”. De oude positie van de HVK was geen wenselijke situatie. Hellebrekers heeft daarom in de nieuwbouw een nieuwe HVK geplaatst in een speciale technische ruimte in het nieuwe pand van Agro Tuin en Dier.

Ter voorbereiding op extra verduurzaming zoals het plaatsen van warmtepompen in de toekomst, is het gehele pand voorzien van laag-temperatuur vloerverwarming. Door de aanleg van een PV-installatie (108 zonnepanelen met een opwekking van 36.000 kilowattuur (kWh)) kan het nieuwe pand van Agro Tuin en Dier gebruik maken van eigen duurzaam opgewekte energie.

Alle verlichting, zowel binnen als buiten, omvat LED-technologie. Hellebrekers heeft het merendeel van de armaturen geplaatst en aangesloten. Een deel van de armaturen is door eigen vrijwilligers van Agro Tuin en Dier zelf opgehangen, die op deze manier hun bijdrage hebben geleverd aan de nieuwbouw.

Resultaat

Het nieuwe pand van Agro Tuin en Dier is ten opzichte van het oude pand in omvang verdubbeld. Met het investeren in zonnepanelen, vloerverwarming en LED-verlichting hebben de eigenaren mooie stappen gezet richting verduurzaming. Met het aanbrengen van de vloerverwarming is het pand voorbereid op lagere temperatuurverwarming middels warmtepompen, waardoor verdere verduurzaming naar een All-Electric installatie mogelijk wordt.
Agro vloerverwarming

Over

Vanuit Nunspeet levert Agro Tuin en Dier hun producten aan de detailhandel en aan grootverbruikers zoals dierenopvang, maneges, hondensportclubs, cattery’s, overheidsdiensten en de groenvoorziening. In de winkel kunnen consumenten zelf de producten aanschaffen, is er een dierenartspraktijk aanwezig en een Dogwash. Meer informatie: Agro Tuin en Dier.