Oplevering 062 11 12 2020

Sporthuis Abcoude

Aanleiding

Na de sluiting van het oude Meerbad zou Abcoude geen nieuw zwembad meer krijgen, maar daar waren veel inwoners van de gemeente het niet mee eens. Het Sporthuis kwam dan ook tot stand dankzij een groot burgerinitiatief met de inzet van vele vrijwilligers. Met elkaar wisten zij een enorm maatschappelijk en politiek draagvlak te creëren voor de ontwikkeling van het nieuwe Sporthuis. Met de inzet van duurzame technieken wordt ervoor gezorgd dat huidige én toekomstige generaties veilig en gezond kunnen sporten.

Opdracht

Eind augustus 2019 startte Sport wethouder Schuurs samen met niemand minder dan cabaretier en dorpsgenoot Najib Amhali de bouw van Het Sporthuis in Abcoude. Hellebrekers kreeg de opdracht om alle technische installaties voor het nieuwe sportcomplex duurzaam te ontwerpen en realiseren. Uitgangspunt hierbij was dat het nieuwe gebouw geen gasaansluiting meer zou krijgen.

Oplossing

Waterbehandeling
Hellebrekers heeft geavanceerde waterbehandelingstechnieken ontworpen en gebouwd, die behalve milieuvriendelijk ook onderhoudsvriendelijk zijn op de lange termijn.
De zuivering van het zwemwater in Het Sporthuis begint bij de filtering: zwemwater wordt door zandfilters gespoeld om vuil te verwijderen. Daarna wordt het water onderworpen aan UV-desinfectie, waarbij de straling uit UV-licht wordt ingezet om bacteriën, virussen en uitgewerkt chloor af te breken. Vervolgens wordt het zwemwater gedesinfecteerd door middel van zoutelektrolyse. Omdat het desinfectiemiddel op locatie wordt geproduceerd zijn risicovol chloortransport en -opslag niet meer nodig. Een geavanceerd regelsysteem zorgt er hierbij voor dat het zwemwater op de juiste condities wordt gehouden.

Duurzame energie
De elektriciteit voor het nieuwe Sporthuis wordt voor een groot gedeelte zelf opgewekt met PV panelen welke op het dak zijn geplaatst. Het ontbrekende vermogen wordt vervolgens “groen” vanuit het net geleverd.

Klimaatbeheersing
De klimaatbeheersing in Het Sporthuis vormde een installatietechnische uitdaging. Dit had te maken met de gestapelde bouw; de gymzaal is namelijk bovenop het zwembad gerealiseerd. We hebben hierbij veel aandacht gehad voor het ontwerp van de klimaatinstallatie en een goede klimaatscheiding tussen het natte- en het droge gedeelte. Het temperatuurverschil tussen deze twee gebouwfuncties bedraagt namelijk meer dan 10 graden. De gehele klimaatinstallatie is hierbij energiezuinig zuinig uitgevoerd met HR warmteterugwinning tussen de toe- en afvoerlucht. De verwarming van het nieuwe Sporthuis gebeurt met warmtepompen die de benodigde energie uit de omgevingslucht gebruiken.

Resultaat

Het Sporthuis Abcoude bestaat uit een 6-baans 25-meter zwembad, twee whirlpools, twee gymzalen en een kantine/ontmoetingsruimte. Zwemmers van 0 tot 99 kunnen tot in lengte van dagen onbekommerd zwemmen in Het Sporthuis in Abcoude. Begin december 2020 is het opgeleverd en 2 januari 2021 vond de sleuteloverdracht plaats naar de Stichting, die de exploitatie verzorgt. Het Sporthuis is geheel ‘all electric’ uitgevoerd. Dat wil zeggen dat het gebouw geen gasaansluiting meer heeft.

Oplevering 102 11 12 2020