Etten leur1

Zwembad De Banakker, Etten-Leur

Aanleiding

In Etten-Leur moest een nieuw zwembad gebouwd worden met een hoog duurzaamheidsgehalte. Hellebrekers was verantwoordelijk voor de uitvoering van de elektra, werktuigbouwkundige installaties en waterzuiveringsinstallaties van deze compleet nieuwe accommodatie. Van ontwerp tot en met de realisatie van een wedstrijdbad, instructiebad, peuterbad, twee whirlpools, infrarood cabine, 45 meter lange glijbaan, duikplank en waterspeeltuin.

Opdracht

Bij een nieuw project waarin wij zowel verantwoordelijk zijn voor zowel het ontwerp als de realisatie worden er vanuit het programma van eisen verschillende fases doorlopen. Als het ware werkt dit als een trechter: van algemeen naar specifiek. Deze fases bestaan uit:

  • Voorlopig ontwerp
  • Definitief ontwerp
  • Technisch ontwerp
  • Uitvoeringsontwerp

Oplossing

Waterbehandeling
Projectleider – Korné Kroneman: “Vanuit mijn projectleidersrol voor de waterbehandeling was ik van het begin tot het einde betrokken bij het realiseren van het zwembadcomplex in Etten-Leur. Als projectleider ben je namelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van het project. Voor het op te leveren zwembad in Etten-Leur was ik ook penvoerder. Dit houdt in dat je het eerste aanspreekpunt bent van het gehele project en bij alle overleggen aanwezig bent. De baan van projectleider is veelzijdig en brengt veel verantwoordelijkheid en afwisseling met zich mee. De werkzaamheden bestaan met name uit het organiseren, plannen, afstemmen met derden, zoals de bouwkundig aannemer en architect, de kwaliteitsbewaking en de correspondentie met de opdrachtgever. Daarnaast heb je veel overleg met collega projectleiders van de Elektra en Werktuigkundige installaties en collega’s van de afdeling, zoals modelleurs en werkvoorbereiders.”

Werktuigkunde

Projectengineer – Henri Valk: “Voor het bad De Banakker hebben wij alle werktuigkundige installaties aangelegd: een bivalente opstelling met warmtepompen en CV-ketels, luchtbehandeling en koeling. Daarnaast hebben wij ook loodgieterswerkzaamheden gedaan. Vanuit mijn rol als projectengineer was ik betrokken van de calculatiefase, het voorlopig ontwerp, tot en met het definitief ontwerp.

Een opdracht begint altijd met een vraag dat verwerkt is in een Programma van Eisen. Op basis van de schetsen van de architect kijken wij welke installaties op welke plaatsen moeten komen en werken wij aan het voorlopig ontwerp dat we indienen. Wij doen een haalbaarheidsstudie en maken vervolgens een taakstellend budget. Wanneer de opdracht gegund wordt, werken wij aan het definitief ontwerp.

Wij werken vanuit de design-en-buildconstructie. Van niets maken wij iets. Als engineer ben je veel met de techniek zelf bezig. Dat maakt het werk juist zo interessant, omdat er vooraf nooit een standaard ontwerp ligt.”

Elektrotechniek

Werkvoorbereider – Gerrit de Ruite: “Voor zwembad De Banakker hebben wij de elektrotechnische installaties aangelegd dat bestaat uit: verlichting, aardingsinstallatie, bliksembeveiligingsinstallatie, verdeelinrichtingen, lichtschakelsysteem, kabelgoottracé, brandmeld- en ontruimingsinstallatie, inbraakinstallatie, toegangscontrole, camera-installatie, data- en telefonie-installatie, wifi en PV-panelen.

Als werkvoorbereider in dit project was ik met name betrokken bij het uitvoeringsontwerp. In de eerste stap maakten wij berekeningen, zoals lichtsterkteberekeningen en kabelberekeningen. Daarna hebben wij offertes aangevraagd en na goedkeuring hiervan de materialen besteld. Tijdens de uitvoeringsfase van De Banakker werkten wij nauw samen met de buitendienst. Wij beantwoorden vragen vanuit de montage, bereidden veel dingen voor en bestelden materialen. Ook werkten wij bepaalde werkzaamheden verder uit in plattegronden, zodat monteurs dit makkelijk en snel konden verwerken in de bouw.”

Hoofdmonteur – Theo de Zwaan: "Met een team van vijf collega’s werkten wij een halfjaar dagelijks aan dit nieuwbouwproject. Bij de start van het project bereiden wij ons altijd voor door ons goed in te lezen in het project (bestek en tekeningen). Als hoofdmonteur zorgde ik in het project voor de aansturing en begeleiding van de monteurs. Daarnaast was het mijn taak om materialen te bestellen, uren in de gaten te houden en de werkzaamheden bij te houden. De diversiteit in al onze projecten is groot, en hiermee de technische installaties ook.”


Resultaat

Het resultaat is een nieuw zwembad met een hoog duurzaamheidsgehalte. Op het dak hebben wij een warmtepomp geplaatst die elektriciteit vanuit de 400 zonnepanelen omzet in warmte. Het zwembad wordt door speciale warmtewisselaars verwarmd, wat een rendement van 74% tot 80% geeft. Regenwater wordt opgevangen en na filtering gebruikt voor het spoelen van de toiletten. Het afvalwater van de douches wordt gebruikt voor het opwarmen van het schone zwemwater. De waterkwaliteit wordt hoog gehouden door, naast de traditionele zandfilters, trommelfilters te gebruiken. Die gebruiken niet alleen veel minder energie, maar zorgen er ook voor dat het water vaker hergebruikt kan worden: minder waterverbruik en minder warmteverlies. De combinatie van deze technieken met PV panelen, warmteterugwinning, warmtepompen en een kwalitatief hoogwaardig gebouw leveren een EPC op van 0. Hellebrekers is 25 jaar verantwoordelijk voor het onderhoud, de kwaliteit van het zwembadwater en het energieverbruik.

Zwembad De Banakker Pellikaan Etten Leur web 07